Ny standard skal gøre virksomheder klar til klimaforandringer

12. juli 2019

Ny standard skal gøre virksomheder klar til klimaforandringer

Klimaforandringer er en realitet. Derfor er det afgørende for virksomheder at vurdere, hvilke risici ændringerne i klimaet kan medføre for forretningen. En ny standard skal hjælpe virksomheder med at tilpasse forretningen til fremtiden.

Undersøgelser viser, at nogle af verdens største virksomheder vurderer, at klimaforandringer kan have en negativ økonomisk indvirkning på deres forretning. Ekstremt vejr, stigende temperaturer og drivhusgasser er alle sammen aspekter af de klimaændringer, der er over os.

Forandringerne kan have store konsekvenser for virksomheders drift, og det er derfor afgørende, at virksomheder tager stilling til den trussel, klimaet kan være. Store og uforudsete skift i vejr eller temperatur kan have signifikant indflydelse på virksomheders bundlinje. Hvis virksomheder ikke er forberedt, kan det betyde store skader eller afbrydelser i arbejdet.

- Beslutninger i virksomheder tages på baggrund af risici og muligheder, og klimapåvirkning skal tænkes ind i disse beslutninger. Ved at tænke klimapåvirkning ind i al strategi og planlægning vil virksomheder blive mere robuste, siger Jesper Lauridsen, der er ansvarlig for Dansk Standards udvalg for miljøledelse.

ISO 14090, Tilpasning til klimaændringer – Principper, krav og retningslinjer, er den første i en række af ISO standarder omhandlende virksomheders tilpasning til klimaforandringer.

- Standarden hjælper virksomhederne til at identificere og håndtere risici samt gribe de muligheder, som klimaændringerne også kan medføre, siger Jesper Lauridsen.

Virksomheder bliver i stand til systematisk at overveje tilpasningen til klimaændringer i implementeringen af strategier, planlægning og aktiviteter. Standarden er nyttig for alle slags organisationer og er et led i at understøtte og bidrage til FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54