Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

04. oktober 2019

Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er mere relevant end nogensinde før. Overtrækket på klodens ressourcer er nu så stort, at vi er nødt til at handle. Virksomheder, store som små, undersøger derfor i disse dage, hvordan det nødvendige skift til cirkulær økonomi kan ske.

En af de brancher, hvor potentialet for et sådan skift er størst, er byggebranchen. Men der er brug for standarder på området, viser en ny analyse fra COWI.

Byggebranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning og affald. På verdensplan står byggeriet for ca. 40 % af verdens CO2-udledning. Potentialet for at indføre cirkulære arbejdsgange er derfor ikke til at tage fejl af.

Overtræk på klodens ressourcer

For at undgå uoprettelige skader på vores klode, skal udledningen af CO2 reduceres betydeligt.

- Vi har et enormt højt materiale- og ressourceforbrug, og her er byggebranchen ingen undtagelse, siger Anne Holm Sjøberg, som er afdelingschef i Dansk Standard, hvor der netop nu arbejdes for at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Byggebranchen har i mange år været kendetegnet ved en mere lineær økonomisk tankegang – populært sagt en brug og smid væk-tankegang. I Danmark står byggeriet for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde – affald som sagtens kan genanvendes eller genbruges.

- Byggebranchen er en af de brancher, der kan være med til at præge udviklingen i en grønnere og mere langtidsholdbar retning ved at have større fokus på genanvendelse og mindre spild, men det kræver en indsats og nye måder at arbejde på, og det kan standarder være med til at danne grundstenene for, siger Anne Holm Sjøberg. 

Erhvervslivet efterspørger standarder

Mange større virksomheder er så småt begyndt at tænke cirkulær økonomi ind i forretningen, mens mange mindre virksomheder finder det vanskeligt at omsætte potentialet ved en cirkulær forretningsmodel.

En ny analyse udarbejdet af COWI for Erhvervsstyrelsen stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv.

Analysen viser bl.a., at dansk erhvervsliv har stor interesse i at omstille til cirkulær økonomi for at kunne nedbringe ressourceforbruget. Viljen er der, men erhvervslivet efterspørger redskaberne til at kunne gå hele vejen.

- Standarder kan skabe rammerne for, hvad det vil sige at arbejde cirkulært. En løsning er at skabe fælles standarder for definitioner, krav og testmetoder, som definerer, hvad der er cirkulært, siger Anne Holm Sjøberg.

Fremtidens byggebranche er cirkulær

For at fremme cirkulær økonomi er der behov for standarder. Arbejdet med at forme fremtidens standarder er i fuld gang hos Dansk Standard, hvor der er et særligt arbejdsområde der har fokus på byggeriet.

- Det forventes, at arbejdet med at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet i høj grad vil skabe fælles klarhed over fremtidens regler, metoder og arbejdsgange i byggeriet, siger Anne Holm Sjøberg.

Vil du være med til at præge fremtidens standarder for byggebranchen? De kommende standarder skal understøtte dansk erhvervslivs transformation til en mere bæredygtig og cirkulær tilgang til produktion og forbrug – og det kan du få indflydelse på.

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45