Ny analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

06. maj 2020

Analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

Reduceret miljøbelastning, øget brug af klimavenlige materialer og større udbredelse af grønne løsninger. Det er blot nogle af gevinsterne for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder, viser en analyse blandt knap 600 danske virksomheder.

En analyse foretaget af Oxford Research viser, at standarder spiller en væsentlig rolle for den grønne omstilling. Således angiver 66 % af virksomhederne, at standarder er vigtige for den grønne omstilling i deres branche.

Standarder fremmer grønne løsninger

”Jeg er glad for at se, at virksomhederne vurderer, at standarder fremmer den grønne omstilling – både i forhold til reduktion af deres eget klimaaftryk samt i forhold til udbredelse og implementering af grønne løsninger på tværs af værdikæden”, siger Anne Hasløv, administrerende direktør i Dansk Standard.

Analysen viser, at 45 % af virksomhederne bruger standarder til at udbrede deres grønne løsninger, der er med til at reducere klimabelastningen hos deres kunder eller slutbrugeren. Når det handler om at afsætte produkter og services, så er det i høj grad tilliden til løsningerne, der tæller for kunderne, samt en lettere kommunikation omkring disse. Men også det, at standarder bidrager til kvaliteten af løsningerne, er vigtigt for virksomhederne.

Når standarder har så stor betydning for den grønne omstilling, handler det særligt om, at standarder kan flytte et marked i en grønnere retning og kan fungere som enabler for ny teknologi. Samtidigt er standarder et fælles sprog, der hjælper med at definere og konkretisere:

”Når man som virksomhed kan vise, at ens grønne produkter og løsninger lever op til standarderne og dermed kan dokumentere, hvad de kan og at kvaliteten er i orden, bliver de også lettere at afsætte til kunderne. Det handler i bund og grund om, at standarderne giver kunderne tillid til, at de produkter og løsninger, de vil købe, er grønne”, uddyber Anne Hasløv.

 

Virksomheder peger på standarder som vigtige for cirkulær økonomi

Samtidigt er standarder et effektivt værktøj for danske virksomheders interne miljø- og klimaarbejde. 41 % svarer i analysen, at de har reduceret egen miljø- og klimabelastning ved hjælp af standarder. Særligt fremhæver virksomhederne øget ressource- og energieffektivitet i interne processer samt øget brug af klimavenlige materialer.

Derudover peger en del af virksomhederne på standarders betydning for cirkulær økonomi. Af ovenstående 41 % siger 27 %, at de direkte har øget genanvendeligheden af materialer i deres produkter, 24 % har øget brug af genbrugsmaterialer i deres løsninger og 21 % har opnået længere holdbarhed.

”Standarder spiller således allerede i dag en væsentlig rolle i forhold til cirkulær økonomi for rigtig mange virksomheder. Og vi forventer, at denne tendens vil blive endnu stærkere fremadrettet. Vi har en lang række standarder for cirkulær økonomi under udvikling, som vil understøtte omstillingen endnu mere,” siger Anne Hasløv.

Brug for flere standarder

Men der er brug for mere. 64 % af virksomhederne efterlyser flere standarder indenfor grøn omstilling – og 65 % ønsker, at standarder bliver brugt af endnu flere. Og samtidigt efterlyses bl.a. viden blandt leverandører og kunder om fordelene ved at bruge standarder til at fremme den grønne omstilling.

”Vi er i fuld gang med at udvikle standarder indenfor grøn omstilling og bæredygtighed sammen med førende eksperter fra både Danmark og resten af verden, så vi i fællesskab får sat endnu mere fart på den grønne omstilling. Det er en omstilling, der er afgørende for danske virksomheder, og vores ambitionsniveau er højt,” slutter Anne Hasløv.

Læs mere om standarder indenfor grøn omstilling og muligheden for at være med til at sætte de kommende standarder på området og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav her: ds.dk/groen-omstilling

Om analysen:

Analysen er baseret på 580 surveysvar fra danske virksomheder, der anvender standarder, samt underbygget med opfølgende kvalitative interviews blandt udvalgte virksomheder og eksperter.

 

 

Kontakt

Se også

Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

17. februar 2020

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

20. marts 2020

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret deres anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Flere af dem peger på standarder og miljømærker som vigtige redskaber, både til at sikre en ensartet opgørelse af CO2-udledning...

Standarder skal understøtte grønt byggeri

24. marts 2020

Standarder skal understøtte grønt byggeri

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har givet deres bud på, hvordan man frem til 2030 kan reducere CO2-udledningen med 5.800.000 ton om året. Standarder er et af redskaberne.