Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

17. februar 2020

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.  

Data bliver fortsat vigtigere i byggeriet – både i byggefasen - men også i driftsfasen. De to standarder for BIM, DS/EN ISO 19650, sætter fokus på digital udveksling af information og samarbejde mellem parterne i byggeriet.

- Standarderne for BIM handler ikke bare om en digital model, det er en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet, som alle parter i byggeriet bør arbejde efter, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Bliv klar til fremtidens digitale byggeri

Ifølge Anne Holm Sjøberg bliver de nye BIM-standarder et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden. De udgør et fælles europæisk sprog, som man ikke kommer udenom.

- Standarderne bliver en fælles referenceramme i hele den europæiske bygge- og anlægsbranche og de kommer til at præge digitalisering af byggeriet i hele Europa, siger Anne Holm Sjøberg og fortsætter:  

- Vi ser ind i en fremtid, hvor flere europæiske bygge- og anlægsvirksomheder og flere europæiske udbud stiller krav til, at man arbejder efter disse BIM-standarder. I England har man arbejdet med forløberne (PAS) til disse standarder i flere år. Derfor er mit råd til bygge- og anlægsbranchen: Begynd at sætte jer ind i standarderne, så I er klar til at deltage i fremtidens digitale byggeri.

Der er således al mulig god grund til at sætte sig ind i standarderne. Det er Peter Bo Olsen, teknisk direktør i MT Højgaard A/S enig i:

- Flere elementer i standarderne styrker den gode praksis for informationsudveksling mellem parterne. Det har allerede i dag bidraget til en effektiv digital aflevering til bygherres driftsorganisation, siger Peter Bo Olsen og fortsætter:

- Informationshåndteringen på projekter i henhold til 19650-standarderne kan ses som en naturlig konkretisering af roller og ansvar for informationsudvekslingen på projekter, ikke mindst ansvaret for kvalitetssikringen af informationsleverancerne i projektforløbet.

Ifølge Peter Bo Olsen er standarderne således med til at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter:

- De danske IKT- og aftaleparadigmer for det digitale samarbejde på bygge- og anlægsprojekter kan i dag ses i sammenhæng med de nye danske udgaver af 19650-standarderne, og det bliver en klar styrkelse af vores fælles praksis, tilføjer Peter Bo Olsen.

Standarderne for BIM er et samarbejdsværktøj

Standarderne er et redskab til at organisere samarbejdet på tværs af værdikæden og sikre håndtering af dataudveksling i hele byggeriet. Der lægges op til en ny samarbejdsmodel, der præciserer, hvem der skal levere, og hvem der har ansvar for hvilke data. Samtidigt sikrer de et fælles sprog og fælles begreber, som kan styrke det digitale samarbejde.

- Der er i dag nogle udfordringer i byggeriet i forhold til, hvem der har ansvaret for at levere hvilke data. Standarderne lægger som noget nyt op til, at hver eneste part i byggeriet skal forholde sig til, hvilke data der efterspørges, og hvordan de skal leveres. Det handler således også om at gøre data tilgængelige for alle parter i byggeriet – både længere nede i værdikæden og højere oppe, siger Anne Holm Sjøberg.

Et redskab til den grønne omstilling

Samtidigt er BIM-standarderne et væsentligt redskab til at styrke bæredygtigt byggeri.

- Grundlaget for at kunne styrke den grønne omstilling er, at byggeriet bliver digitaliseret og datadrevet Standarderne hjælper os med at tilvejebringe data med henblik på at styrke den grønne omstilling.  Hvad er energiforbruget, CO2-aftrykket osv. Det er vigtigt, at vi har data, så vi løbende kan optimere, også i driftsfasen, så vi kan fremme en grønnere retning, slutter Anne Holm Sjøberg.

Om standarderne

De to nye BIM-standarder sætter fokus på digital udveksling af informationer og viden og på samarbejdet mellem parterne i byggeriet:

DS/EN ISO 19650 Del 1 fastsætter definitioner og begreber

DS/EN ISO 19650 Del 2 beskriver krav til samarbejdsformer og dataudveksling

Oversættelsen af BIM-standarderne er et led i Transport- og Boligministeriets Strategi for digitalt byggeri. De indgår desuden i den nationale handlingsplan for BIM, som Dansk Standard er ved at udarbejde.

 

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...