Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Gennem de seneste 75 år har VELUX arbejdet for at bringe dagslys og frisk luft ind i hjem over hele verden. Med deres ovenlysvinduer ønsker VELUX at skabe et sundt indeklima med lysere, sundere og mere energieffektive indendørsforhold.

Men hvad vil det sige at have et sundt indeklima? Hvordan defineres et godt dagslys, en rimelig temperatur og en god luftkvalitet? Og hvordan kan kunderne vide, om VELUX’ produkter rent faktisk bidrager til disse forhold?

Transparens skaber tillid

”Alle disse spørgsmål kan besvares med standarder”, fortæller Karsten Duer, som er ansvarlig for Standardization & Product Regulation i VELUX Gruppen.

Ifølge Karsten Duer er standarder en målestok, der kan bruges til at skabe transparens i forbindelse med virksomhedens produkter:

”I VELUX Gruppen bruger vi standarder til at fastlægge en masse tekniske forhold for, hvordan vores produkter skal performe. Med standarder som målestok, har vi et teknisk sprog, der kan vise både forbrugere, handelspartnere og myndigheder, at vores ovenlysvinduer er blandt de mest produktsikre og energivenlige på markedet”.

Standarder skaber altså transparens i alle de mange tekniske forhold, der gemmer sig i VELUX’ produkter – det gælder alt fra, hvor godt et vindue holder på varmen, til om den elektriske vinduesåbner er sikker. På den måde er standarder med til at skabe tillid til virksomhedens produkter. 

”Når vores produkter lever op til fælles standarder, kan bygherren, ingeniøren og den almindelige boligejer have tillid til, at de modtager produkter, der har præcis den ydeevne, som de forventer”, siger Karsten Duer.

Grundlag for fair konkurrence

Traditionelt set har standarder særligt dækket emner som energi, el-sikkerhed og brandsikkerhed. Men i takt med at verdens behov ændrer sig, og flere produkttyper kommer på markedet, er antallet af standarder vokset.

I dag er der standarder på vej der dækker en bred palet af emner inden for alt fra bæredygtighed og cirkulær økonomi til digitalisering og cybersecurity.

Ifølge Karsten Duer er denne udvikling en fordel for konkurrencen, da de mange standarder giver kunderne en bedre mulighed for at sammenligne produkter på tværs af de områder, der trender i markedet:

”Uden standarder ville enhver producent være frit stillet til at opfinde sin egen målestok – og så ville det være stort set umuligt at beskrive og sammenligne produkter på de mange forskellige parametre, som kunderne efterspørger i dag. Når bæredygtighed, energibesparelser og indeklima trender i markedet, er det vigtigt, at vi har et sammenligningsgrundlag for disse områder – og det får vi ved at anvende standarder”, siger Karsten Duer.

Standarder giver altså ikke alene større tillid til virksomhedens produkter. De sikrer også en mere fair konkurrence på markedet.

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.