Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Gennem de seneste 75 år har VELUX arbejdet for at bringe dagslys og frisk luft ind i hjem over hele verden. Med deres ovenlysvinduer ønsker VELUX at skabe et sundt indeklima med lysere, sundere og mere energieffektive indendørsforhold.

Men hvad vil det sige at have et sundt indeklima? Hvordan defineres et godt dagslys, en rimelig temperatur og en god luftkvalitet? Og hvordan kan kunderne vide, om VELUX’ produkter rent faktisk bidrager til disse forhold?

Transparens skaber tillid

”Alle disse spørgsmål kan besvares med standarder”, fortæller Karsten Duer, som er ansvarlig for Standardization & Product Regulation i VELUX Gruppen.

Ifølge Karsten Duer er standarder en målestok, der kan bruges til at skabe transparens i forbindelse med virksomhedens produkter:

”I VELUX Gruppen bruger vi standarder til at fastlægge en masse tekniske forhold for, hvordan vores produkter skal performe. Med standarder som målestok, har vi et teknisk sprog, der kan vise både forbrugere, handelspartnere og myndigheder, at vores ovenlysvinduer er blandt de mest produktsikre og energivenlige på markedet”.

Standarder skaber altså transparens i alle de mange tekniske forhold, der gemmer sig i VELUX’ produkter – det gælder alt fra, hvor godt et vindue holder på varmen, til om den elektriske vinduesåbner er sikker. På den måde er standarder med til at skabe tillid til virksomhedens produkter. 

”Når vores produkter lever op til fælles standarder, kan bygherren, ingeniøren og den almindelige boligejer have tillid til, at de modtager produkter, der har præcis den ydeevne, som de forventer”, siger Karsten Duer.

Grundlag for fair konkurrence

Traditionelt set har standarder særligt dækket emner som energi, el-sikkerhed og brandsikkerhed. Men i takt med at verdens behov ændrer sig, og flere produkttyper kommer på markedet, er antallet af standarder vokset.

I dag er der standarder på vej der dækker en bred palet af emner inden for alt fra bæredygtighed og cirkulær økonomi til digitalisering og cybersecurity.

Ifølge Karsten Duer er denne udvikling en fordel for konkurrencen, da de mange standarder giver kunderne en bedre mulighed for at sammenligne produkter på tværs af de områder, der trender i markedet:

”Uden standarder ville enhver producent være frit stillet til at opfinde sin egen målestok – og så ville det være stort set umuligt at beskrive og sammenligne produkter på de mange forskellige parametre, som kunderne efterspørger i dag. Når bæredygtighed, energibesparelser og indeklima trender i markedet, er det vigtigt, at vi har et sammenligningsgrundlag for disse områder – og det får vi ved at anvende standarder”, siger Karsten Duer.

Standarder giver altså ikke alene større tillid til virksomhedens produkter. De sikrer også en mere fair konkurrence på markedet.

 

Kontakt

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.