Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

13. oktober 2020

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

Miljøledelse er et effektivt værktøj til at arbejde målrettet og systematisk med verdensmålene.

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle. Standarden kan således anvendes til arbejdet med 7 af de 17 verdensmål og kan bruges som en ramme for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed i et miljøperspektiv.

- Miljøledelse kan med fordel anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål i forretningen og samtidigt dokumentere indsatsen både eksternt og internt, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Eksempelvis kræver et miljøledelsessystem, at der opstilles en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål. Disse miljømål kan så kobles til et eller flere af verdensmålene.

Mindre forurening og mindre affald

Miljøledelse er desuden med til at sikre systematisk arbejde med at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter også miljøpåvirkninger relateret til produkter set ud fra et livscyklusperspektiv.

- ISO 14001 sikrer bedre miljømæssig præstation af produkter og services fordi den fordrer, at man tænker i livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke flyttes til andre steder i værdikæden, forklarer Charlotte Vincentz Fischer.

Effekterne ved at arbejde med miljøledelse er da heller ikke til at tage fejl af. Således viser en ny undersøgelse blandt danske virksomheder, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer miljøbelastningen betragteligt.

– ISO 14001 er et effektivt redskab til at sætte sit miljøarbejde i system og dermed styrke indsatsen. Undersøgelsen understreger, at det virker, og at miljøledelse i høj grad er en hjælp for danske virksomheder til at reducere deres miljøbelastning, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Bedre håndtering af miljøindsatsen

I undersøgelsen svarer hele 85 %., at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad, og 83 %. svarer, at de dermed har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkninger. Desuden angiver 78 %., at de har styrket overblikket, 63 %. oplever synliggjorte resultater og 76 %. mener, at miljøledelse har styrket miljøkommunikationen internt.

- Undersøgelsen viser, at standarden for miljøledelse ikke blot styrker miljøindsatsen – ISO 14001 er også en hjælp til at dokumentere og synliggøre den – både internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til kunder, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Reduceret ressourceforbrug

Samtidigt viser undersøgelsen, at miljøledelse bidrager til mindre ressourceforbrug. Således svarer 54 %., at de i nogen eller høj grad har reduceret ressourceforbruget i produktionen, og 52 %. har tilsvarende oplevet mindsket ressourceforbrug i virksomhedens drift.

- Der kan være store besparelser at hente for virksomheder i fx energi- og vandforbruget og dermed også økonomiske gevinster. Vores erfaringer er da også, at mange virksomheder vælger at indføre miljøledelse netop for at få bedre styr på ressourceforbrug og udledninger, slutter Charlotte Vincentz Fischer.

 

 

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Se også

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

ISO 14001 - Standarden der gør din virksomhed grønnere

17. juni 2019

ISO 14001 - Standarden der gør din virksomhed grønnere

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at stort set alle efterhånden taler om miljø og bæredygtighed. Og det er ikke kun i vores hjem, vi kan gøre en forskel. Virksomheder spiller også en stor rolle i at gøre verden grønnere og mere bæredygtig.