Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en undersøgelse om ledelsesstandarden.

Forbedret kvalitet, smidigere processer og gladere kunder. Det er blot nogle af gevinsterne, som danske virksomheder oplever ved at arbejde med ISO 9001. Det viser en undersøgelse blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer, der alle arbejder med ISO 9001.

ISO 9001 giver gladere kunder

Således svarer 81 % af de adspurgte virksomheder, at de i nogen eller høj grad har oplevet forbedret kvalitet i produkter og services, 78 % har øget kundetilfredsheden og hele 92 % har opnået forbedrede interne processer. Dansk Standard lavede en tilsvarende undersøgelse i 2015. Resultaterne er over en bred kam de samme eller højere end for fem år siden. Således svarede 85 %, at de i nogen eller høj grad oplevede bedre styring af de interne arbejdsprocesser, dvs. en stigning på 7 procentpoint.

- Der er forsat alt for mange, som tror, det handler om, at kunderne pålægger virksomhederne at arbejde efter ISO 9001. Det handler i langt højere grad om, at det betaler sig på bundlinjen. Virksomhederne øger kundetilfredsheden, forbedrer deres kvalitet og kan bedre styre deres interne processer og derved effektivitet, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

Virksomheder og organisationer, der arbejder efter principperne i ISO 9001 eller er certificeret i standarden, får således valuta for deres kvalitetsledelsessystem, når de anvender det professionelt.

 

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

Kvalitet og effektivisering hænger uløseligt sammen

Undersøgelsen dokumenterer også, at hele 73 % af virksomhederne oplever forbedret samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, fordi de arbejder med ISO 9001.

- Det er utroligt vigtigt for danske virksomheder, særligt de mange smv’er, der har mange leverandører og samarbejdspartnere, at samarbejdet glider. Og det, at de har et forbedret samarbejde, fordi de arbejder strategisk med kvalitetsledelse, er naturligvis også med til at øge kundetilfredsheden, siger Niels Madelung.  

60 % af de adspurgte virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Standarden er således et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. I 2015 var tallet 51 % og her er således også sket en stigning.

- Undersøgelsens resultater understreger, at kvalitet og effektivisering hænger sammen som to sider af samme mønt. Hvis en virksomhed ønsker at arbejde med kvalitetsforbedringer, fx ved brug ISO 9001, eller effektivitetsforbedringer, fx ved brug af LEAN/SixSigma, så anvendes der samme tilgang og metoder eller modeller, siger Niels Madelung og fortsætter:

- Spørgsmålet er i begge tilfældet at finde det rette mix mellem de to ligeværdige mål. Det er ineffektivt og omkostningstungt at arbejde med de to elementer uafhængigt af hinanden. Det giver hverken virksomheden eller kunderne værdi.

Kvalitetsledelse vil blive endnu vigtigere i fremtiden

Ifølge de adspurgte er ISO 9001 kommet for at blive og vil fremadrettet få endnu større betydning og skabe resultater for de virksomheder og organisationer, der arbejder målrettet med den. Således mener hele 82 %, at ISO 9001’s betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden. I undersøgelsen fra 2015 mente 73 % det samme.

Undersøgelsen er foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet. 328 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Antallet af deltagende virksomheder svarer til ca. 10 % af ISO 9001-certificerede virksomheder i Danmark.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

06. februar 2023

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

En undersøgelse om ISO 9001 viser, at standarden fortsat er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj.