Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

06. februar 2023

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

En undersøgelse om ISO 9001 viser, at standarden fortsat er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj.

Forbedret kvalitet, smidigere processer og gladere kunder. Det er blot nogle af gevinsterne, som danske virksomheder oplever ved at arbejde med ISO 9001. Det viser en undersøgelse fra 2020 blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer, der alle arbejder med ISO 9001.

ISO 9001 fører til gladere kunder

Således svarede 81 % af de adspurgte virksomheder, at de i nogen eller høj grad har oplevet forbedret kvalitet i produkter og services, 78 % har øget kundetilfredsheden og hele 92 % har opnået forbedrede interne processer. Dansk Standard lavede en tilsvarende undersøgelse i 2015. Resultaterne er over en bred kam de samme eller højere end for 8 år siden. Således svarede 85 %, at de i nogen eller høj grad oplevede bedre styring af de interne arbejdsprocesser, dvs. en stigning på 7 procentpoint.

-Mange virksomheder implementerer ISO 9001, fordi kunder eller samarbejdspartnere foretrækker eller ligefrem kræver det. Men det handler faktisk i langt højere grad om, at det betaler sig på bundlinjen. Virksomhederne øger kundetilfredsheden, forbedrer deres kvalitet, kan bedre styre deres interne processer – og opnår dermed en bedre effektivitet, siger Marianne Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard.

Virksomheder og organisationer, der arbejder efter principperne i ISO 9001 eller er certificeret i standarden, får således valuta for deres kvalitetsledelsessystem, når de anvender det professionelt.

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

Kvalitet og effektivisering hænger uløseligt sammen

Undersøgelsen dokumenterer også, at hele 73 % af virksomhederne oplever forbedret samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, fordi de arbejder med ISO 9001.

-Et godt og stabilt samarbejde med leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere er af stor betydning for mange danske virksomheder. Et ledelsessystem understøtter samarbejdet ved at definere processer, der fx sikrer, at aktiviteter sker indenfor aftalte tidsrammer og i henhold til fx en kontrakt, siger Marianne Thorø Vidkjær.

60 % af de adspurgte virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Standarden er således et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. I 2015 var tallet 51 % og her er således også sket en stigning.

-Undersøgelsens resultater viser, at arbejdet med kvalitetsledelse og effektivisering hænger sammen. Anvendes værktøjer som LEAN eller SixSigma, er det for at opnå effektivisering af eksisterende – eller udvikling af nye – processer i ledelsessystemet. Det giver derfor både kunde og virksomhed mest værdi at anskue effektiviseringstiltag som en del af at udvikle ledelsessystemet, siger Marianne Thorø Vidkjær.

Kvalitetsledelse vil blive endnu vigtigere i fremtiden

Ifølge de adspurgte er ISO 9001 kommet for at blive og vil fremadrettet få endnu større betydning og skabe resultater for de virksomheder og organisationer, der arbejder målrettet med den. Således mener hele 82 %, at ISO 9001’s betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden. I undersøgelsen fra 2015 mente 73 % det samme.

Undersøgelsen er foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet. 328 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Antallet af deltagende virksomheder svarer til ca. 10 % af ISO 9001-certificerede virksomheder i Danmark.Vil du vide mere?

Marianne Thorø Vidkjær
Marianne Thorø Vidkjær Chefkonsulent | Chief Consultant
Kursus
E: mvi@ds.dk
T: 39 96 61 21

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...