DS-hæfte 63:2023

Guide til bæredygtighed i produktionen – standarder kan hjælpe jer på vej

Krav til bæredygtighed er det nye markedsvilkår, der møder jer som virksomhed - både fra kunder, som vil have ”grønne” eller ”bæredygtige” produkter og fra myndigheder.

FN’s verdensmål og de store globale udfordringer omkring særligt klima og biodiversitet afspejles i europæisk og dansk politik, handlingsplaner, krav og regler.

I kølvandet på de mange nye tiltag for øget bæredygtighed, stiger kravene til virksomheders bevisførelse. Det kan være svært at overskue kravene til rapportering på bæredygtighed - både når det handler om miljøkrav, arbejdsforhold og andre samfundskrav. Men kravene er kommet for at blive – og der er derfor god forretning i at finde og dokumentere bæredygtige løsninger, der kan øge eller fastholde jeres virksomheds markedsandele.

Standarder kan vise en vej igennem de udfordringer, I som virksomhed møder i overgangen til bæredygtig produktion. Samtidig kan arbejdet med standarder og dataindsamling give konkrete positive resultater på bundlinjen.

Guide: Bæredygtighed i produktionen – standarder kan hjælpe jer på vej.

Vi har samlet informationer om krav, termer og udfordringer ift. bæredygtig produktion i en guide, der kan inspirere produktionsvirksomheder til at bruge standarder til som hjælp til at arbejde sig hen imod en mere ansvarlig og bæredygtig produktion. 

Denne guide giver et indblik i, hvordan standardarder kan bruges til at arbejde målrettet og strategisk med at styrke jeres forretning med fokus på en (mere) bæredygtig virksomhed og produktion. Den giver bud på svar på spørgsmål som: Hvordan kan vi bruge standarder til at arbejde med bæredygtighed? Hvor er det bedst at starte? Hvordan dokumenterer vi, at vi gør det?

Guiden sætter fokus på hele forretningen og virksomhedens påvirkning på verdens økonomiske, sociale og miljømæssige forhold som beskrevet i FN’s verdensmål. Som et pejlemærke har vi brugt seks delmål under verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’, som I kan levere på som virksomhed.

Download vores guide til bæredygtighed i produktionen

DS-hæfte 63:2023