Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

03. september 2020

Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

Standarden inden for kvalitetsledelse, DS/ISO 10018, vejleder i, hvordan en organisation opnår medarbejderengagement. Vejledningen udkom første gang i 2012 og er kommet i en ny udgave i år.

Engagerede medarbejdere på alle niveauer i organisationen er væsentlige for organisationens evne til at skabe og levere værdi til sine kunder. Derfor bygger ISO’s kvalitetsledelse (DS/EN ISO 9001) på 7 principper – hvoraf ét af dem er medarbejderengagement. Det er dette princip, som DS/ISO 10018 er dedikeret til at vejlede i.

- Når man taler om kvalitets- og virksomhedsledelse anses medarbejdernes engagement for at være en af de vigtigste faktorer for at opnå succes. Og ledelsesmæssigt er det vigtigt at respektere og involvere alle medarbejdere på alle niveauer. DS/ISO 10018 giver derfor vejledning, i hvordan niveauet i medarbejderengagementet kan hæves til fordel for alle interesserede parter – både for medarbejderne selv, men også for organisationen og dens andre interessenter, fortæller Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Kvalitet kommer af medarbejdernes personlige engagement, som påvirkes af mange faktorer – ikke mindst organisationens ledelsesform og den kultur, som findes både internt og eksternt. DS/ISO 10018 handler derfor om, hvad ledelsen kan gøre for at opnå det engagement, som fører til kvalitet af organisationens produkter og ydelser, hvilket i sidste ende fører til tilfredse kunder og vedvarende succes for organisationen.

Dansk forslag om indførelse af ”engagement af medarbejdere”

I forbindelse med udarbejdelsen af 2015-udgaven af selve hovedstandarden for kvalitetsledelse ISO 9001, blev det tidligere princip om "involvering af medarbejdere" ændret til "engagement af medarbejdere". Nogle vil mene, at det er en ubetydelig ændring, men faktisk er det en af de større holdningsændringer, der er sket inden for kvalitetsledelse.

- Da kvalitetsprincipperne fra 2008 blev revideret var der klare holdningsforskelle mellem eksperter fra USA og flere andre lande. Især Danmark og Japan var fortalere for at ændre "involvering af medarbejdere" til "engagement af medarbejdere". Og i 2015 lykkedes det at få princippet ændret på trods af den amerikanske modstand, især fordi den japanske formand for sekretariatet, der havde ansvaret for revisionen, støttede det danske forslag om at ændre princippet, siger Lars Brogaard.

De amerikanske eksperter var af den opfattelse, at medarbejdere ikke nødvendigvis skal være engagerede – involvering af dem er tilstrækkeligt. Men set fra et dansk synspunkt er medarbejdernes engagement afgørende for en organisations succes, hvilket hører sammen med det høje uddannelsesniveau blandt danske medarbejdere og en udpræget form for personligt lederskab. Uden de danske medarbejderes høje engagement og kreativitet vil det være svært at konkurrere med udenlandske varer og ydelser, som ofte produceres under lavere løn og knap så gode arbejdsvilkår som i Danmark. Personligt engagement har derfor ekstra stor betydning for danske virksomheder.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om vejledningen om medarbejderengagement eller ledelsessystemet for kvalitetsledelse, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent hos Dansk Standard.

Du kan også læse om det danske udvalg (S-216), der er med til at udarbejde standarderne for kvalitetsledelse. Alle med viden inden for området har mulighed for at deltage: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/ledelsessystemer/kvalitetsledelse

 

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

5 skarpe om ISO 9001

17. juli 2017

5 skarpe om ISO 9001

Mere end 1 million virksomheder er på verdensplan certificeret efter ISO 9001 for kvalitetsledelse.