5 skarpe om ISO 9001

17. juli 2017

5 skarpe om ISO 9001

Mere end 1 million virksomheder er på verdensplan certificeret efter ISO 9001 for kvalitetsledelse. I efteråret 2015 udkommer standarden i en ny, revideret version. Vi har stillet Lars Brogaard, konsulent i Dansk Standard, 5 skarpe om den nye ISO 9001.

1. Hvad er de største ændringer i ISO 9001?

Den største ændring er, at ISO 9001 nu får fokus på lederskab (leadership) frem for styring (management). Det betyder, at kvalitetsarbejdet i højere grad skal supportere virksomhedens strategi – og ikke bare leve sit eget liv. Man kan sige, at den får en mere prominent rolle i forhold til virksomhedsstrategien.

Den anden store ændring handler om krav til risikotænkning - virksomheden skal forholde sig til de muligheder, der er for udvikling. Når det besluttes at forfølge en eller flere af disse muligheder opstår risici – og de skal håndteres.

Den nye version af ISO 9001 vil også som noget nyt kræve, at man skal overveje de behov og forventninger, som ens interessenter har. Hidtil har det kun været krævet, at kundekrav opfyldes og kundeforventninger efterstræbes. Men fremover skal krav og forventninger fra fx samarbejdspartnere, NGO’ere og myndigheder overvejes, og deres relevante krav skal opfyldes. Men kundefokus er stadig det primære princip, selvom der nu også skal være fokus på andre interessenters behov og forventninger.

Den sidste store ændring er, at der fremover stilles krav om organisatorisk viden. Det er ikke længere nok, at personer er kompetente. Det skal nu også sikres, at den viden, der er nødvendig for virksomhedens fortsatte eksistens er til stede som viden, der ikke kun er forankret hos personer, men som er forankret som virksomhedens viden.

2. Hvad kommer den nye struktur til at betyde for brugerne?

Det bliver lettere at kombinere de forskellige ledelsessystemer ind i ét system, fx vil grundlæggende krav til dokumentation og audit blive ens i alle ledelsesstandarderne. Det gør det nemmere at overskue kravene og lave et godt ledelsessystem, fordi de generiske ledelsesmæssige krav i standarderne går igen.

Det giver i mine øjne standarderne en højere kvalitet. Tidligere har de enkelte ISO-komiteer skrevet deres egne krav til de overordnede ledelsesmæssige krav, og ikke alle komiteer har været lige kompetente i den henseende. De nye fælles, generelle ledelsesmæssige krav har helt klart hævet kvalitetsniveauet – også i ISO 9001.

3. Hvordan skaber ISO 9001 værdi set med dine øjne?

Det gør den, fordi den sikrer kundefokus – og organisationer lever kun så længe dens kunder og andre interessenter er tilfredse. Derudover baserer den sig på de to væsentligste ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act og Risk Thinking. Det sidste handler om god beslutningstagen, der sammen med kundefokus er vigtige elementer i bæredygtig forretningsudvikling. Standarden definerer en model, der kombinerer top-down og buttom-up ledelsesform, som både skaber beslutningskraft men også medarbejderengagement, som er nødvendig for langvarig succes.

4. Hvilken rolle har Danmark spillet i revisionen?

Vi har været bannerfører for at få kravene til organisatorisk viden ind som nyt krav. Og så har vi generelt påvirket formuleringen af de 7 nye kvalitetsledelsesprincipper, som ISO 9001 bygger på. Det er lykkedes at få dem til at være i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper og mindre ”amerikaniserede” end de ville være blevet uden dansk deltagelse.

5. Vil revisionen af ISO 9001 få betydning for andre standarder?

Den fælles opbygning og fælles tekster, som nu vil indgå i alle ISOs ledelsessystemstandarder, tager udgangspunkt i ISO 9001 standarden, som dermed danner basis for de andre standarder. Derudover kopieres mange af de specifikke krav i den kommende ISO 9001 til mange af de andre nye standarder. Kravene i ISO 9001 og ISO 14001, der begge publiceres i oktober 2015 er forsøgt harmoniserede til størst mulig grad. Og de kommende standarder for arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), fødevaresikkerhed (ISO 22000), bæredygtig produktion af kakao (ISO 19381-1) og mange andre vil kopiere nogle af de specifikke krav, som den nye ISO 9001 vil indeholde. På den måde er ISO 9001 trendsættende for mange andre standarder.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

06. februar 2023

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

En undersøgelse om ISO 9001 viser, at standarden fortsat er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj.