Udvalg

Transport og søfart

Standarder indenfor transport og søfart dækker over alt fra standarder for intelligente transportsystemer, over standarder for lufthavnsudstyr til standarder for containere og veksellad.

Udviklingen af standarderne sker gennem Dansk Standards standardiseringsudvalg, hvor alle med interesse og viden kan deltage. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert udvalg.

Ved at deltage i et udvalg hos Dansk Standard får du tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for jeres forretning, produkter og serviceydelser. Samtidigt er du med til at påvirke indholdet i standarderne og sikre størst muligt dansk aftryk.