Energi og miljø

Energi og miljø standarder spiller en væsentlig rolle i forhold til en stabil og sikker energiforsyning, som samtidig tager hensyn til at energien fremstilles på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Standarder indenfor energi og miljø spænder derfor bredt – lige fra standarder for klassifikation af brændsler, standarder for forbrændingsanlæg, prøveudtagning og analyse samt standarder for vedvarende energiproduktionsanlæg og ledelsessystemer.

Bedst kendt er nok miljøledelsesstandarden ISO 14001 og standarden for energiledelsessystemer ISO 50001, som hjælper virksomhederne med at holde styr på og optimere deres miljø- og energiforbrug.