Udvalg energi, miljø og bæredygtighed

Standarder indenfor energi, miljø og bæredygtighed dækker over alt fra brede ledelsesstandarder over cirkulær økonomi til en lang række konkrete standardiseringsemner såsom bæredygtig kakao, miljøundersøgelser eller termisk solenergi.

Udviklingen af standarderne sker gennem Dansk Standards standardiseringsudvalg, hvor alle med interesse og viden kan deltage. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert udvalg.

Ved at deltage i et udvalg hos Dansk Standard får du tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for jeres forretning, produkter og serviceydelser. Samtidigt er du med til at påvirke indholdet i standarderne og sikre størst muligt dansk aftryk.

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36