God Fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond følger Dansk Standard ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse”, jf. årsregnskabsloven §77a.

Dansk Standards bestyrelse og direktion betragter arbejdet med god fondsledelse som en vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god fondsledelse, for derigennem at sikre bedst mulig udnyttelse og overholdelse af anbefalinger og lovgivning.

Nedenfor følger en redegørelse for, hvordan Fonden Dansk Standard forholder sig til de enkelte anbefalinger for god fondsledelse.

Kontakt

Jeanett Stein
Jeanett Stein Direktionssekretær/Chef for Facility Service
Direktion
E: jea@ds.dk
T: 39 96 61 86
Standardiseringspolitisk Forum

Standardiseringspolitisk Forum

Standardiseringspolitisk Forum (SPF) rådgiver Dansk Standards bestyrelse og direktion om politiske og lovgivningsmæssige emner, der har betydning for...

Forbrugerkommité

Forbrugerkommité

Forbrugerkommitéen rådgiver Dansk Standard vedrørende forbrugernes intresser i standardiseringsarbejdet