De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

EU-taksonomien oversætter EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssigt bæredygtig. Da EU-taksonomien blev udgivet, var det kun to ud af de seks miljømål, der var blevet vedtaget, Modvirkning af klimaændringer og Tilpasning til klimaændringer. Nu er de sidste fire miljømål også vedtaget.

De fire godkendte miljømål er:

  • Miljømål 3: Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Miljømål 4: Omstilling til cirkulær økonomi
  • Miljømål 5: Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Miljømål 6: Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

-Når taksonomien nu er komplet, betyder det, at man som virksomhed kan vælge at bidrage i betydelig grad til andre miljømål end de to første om klimaforandringer. Der er dog den hage ved de nye mål, at ikke alle sektorer kan vælge at bidrage i betydelig grad til dem. EU-Kommissionen har vurderet, hvilke sektorer der har det største potentiale til at yde et betydeligt bidrag inden for de sidste fire miljømål, og derfor er det – i hvert fald i første omgang – kun nogle sektorer, som de nye miljømål er relevante for, siger Alexander Christiansen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Hvem har de sidste fire miljømål betydning for?

Det er en række forskellige sektorer, som de nye miljømål er relevante for.

  • For miljømål 3 er det hovedsageligt de sektorer, der har økonomiske aktiviteter direkte relateret til vand, vandforsyning og spildvandshåndtering
  • For miljømål 4 er det de sektorer, som kan bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi. Denne retsakt er det mest omfattende af de fire nye miljømål, fordi der her er en lang række sektorer, som EU-Kommissionen mener kan yde et væsentligt bidrag til. Det er alt fra produktionsvirksomheder til affaldsvirksomheder og reelt set alle virksomheder, der i en økonomisk værdikæde kommer i berøring med et fysisk produkt.
  • For miljømål 5 er det de sektorer, der har økonomiske aktiviteter forbundet med produktion af farmaceutiske og medicinske produkter, samt de virksomheder, der arbejder med affaldshåndtering og saneringsaktiviteter
  • For miljømål 6 gælder det nye retsakter for virksomheder, der arbejder med miljøbeskyttelses- og genopretningsaktiviteter, samt hoteller og lign.

Standarder kan bidrage til opfyldelse af miljømålene

EU-taksonomien henviser sig til en række standarder, virksomheder kan bruge til at bidrage til miljømålene, heriblandt miljøledelsessystemet ISO 14001 og kvalitetsledelsessystemet ISO 9001. Til opfyldelse af de nye miljømål kan fx standarden for cirkulær økonomi – DSF/ISO/DIS 59010 – og standarden for bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejde – DS/EN ISO 22057 – bidrage til miljømål 4, og ISO 16000 om indendørsluft kan bidrage til miljømål 5.

Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...