EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

EU-taksonomien fastsætter om – og i hvilket omfang – en økonomisk aktivitet kan betragtes værende miljømæssigt bæredygtig. For virksomheder inden for byggeriet kan det betyde nye krav om at efterleve EU's taksonomi for at få finansiering til fx et byggeprojekt eller lån til udvikling af virksomheden.

Ifølge Anna-Mette Monnelly, tidligere Sustainability Director hos NREP, kan udfordringerne ved EU-taksonomien vendes til muligheder.

-EU-taksonomiens krav kan for nogen synes som en overvældende opgave. Men taksonomien bringer også masser af muligheder med sig. Fx er det en fordel for virksomheder systematisk at tilpasse sig fremtidens klima, nedbringe vandforbruget og udfase byggevarer med særligt skadelige indhold (SVHC). Det er ikke længere nok at have en bæredygtighedsstrategi – nu kræves der handling og dokumentation bag ordene, siger Anna-Mette Monnelly og fortsætter:

-Taksonomien har en egenskab, der ikke er set før, og det er forpligtigelse. Verdensmålene har lagt nogle helt overordnede mål på landeniveau, men taksonomien forpligter på en hidtil uset måde.

Anna-Mette

EU-taksonomiens krav kan for nogen synes som en overvældende opgave. Men taksonomien bringer også masser af muligheder med sig. Fx er det en fordel for virksomheder systematisk at tilpasse sig fremtidens klima, nedbringe vandforbruget og udfase byggevarer med særligt skadelige indhold (SVHC). Det er ikke længere nok at have en bæredygtighedsstrategi – nu kræves der handling og dokumentation bag ordene Anna-Mette Monnelly

Kravene spreder sig som ringe i vandet gennem værdikæden

En anden særlig og vigtig egenskab ved taksonomien er forbundetheden mellem værdikædens aktører.

- Taksonomiens opbygning er super smart i den forstand, at penge og dokumentation skal følges ad igennem hele værdikæden. Ved at de store finansielle aktører og børsnoterede virksomheder skal rapportere årligt på, hvordan deres økonomiske aktiviteter er tilpasset efter taksonomien, bliver kravene skubbet ud i resten af værdikæden. De vil sprede sig som ringe i vandet gennem værdikædens aktører, eftersom ejendomsbranchen bliver afhængig af byggebranchens og materialeproducenternes opfyldelse af kravene. Taksonomien skaber dermed også en efterspørgsel hos de underleverandører, der endnu ikke er omfattet af kravene helt ned til fx den lille VVS-installatør. Desuden bliver kravene løbende justeret og strammet, og derfor kan data ikke ligge i døde pdf’er, eller indhold opgøres på negativlister. Det er nogle af de årsager til, at jeg har store forventninger til, at taksonomien bliver en motor i den grønne omstilling, siger Anna-Mette Monnelly.

Transparens på tværs af landegrænser

Formålet med taksonomien er at give virksomheder, investorer og politiske beslutningstagere fælles definitioner af, hvad der kan betragtes som bæredygtige investeringer. På den måde bliver det mere gennemskueligt, hvordan der kan investeres i bæredygtige projekter og aktiviteter, og om en virksomhed virkelig er så grøn, som den giver udtryk for. Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele, mener Anna-Mette Monnelly:

-Taksonomien kan skabe en fælles definition af bæredygtighed på tværs af lande, og alle kommer til at løfte i samlet flok. Det er faktisk noget af det fine ved systemet. Intentionen med taksonomien er både at skabe transparens og forandring, og det skal ske i hele EU. Men ikke nok med det, så er de aktiviteter, der foretages uden for EU's grænser også omfattet, siger Anna-Mette Monnelly, der samtidig anerkender, at taksonomien kun kommer til at rykke på den bæredygtige omstilling, hvis den bruges rigtigt af alle:

-Med EU-taksonomien følger en stor opgave for virksomhederne. Derfor er opfølgningen og verificeringen afgørende for troværdigheden omkring forordningen. Her kommer CSRD ind i billedet, hvor der stilles krav til, hvordan man skal lave den non-finansielle rapportering (CSR), og her vil en del af taksonomiens data også indgå, udover den egentlige taksonomi-rapportering. En virksomhed vil risikere at gå glip af adgangen til attraktiv finansiering, hvis dens taksonomi alignment ikke er til strækkelig høj eller måske ligefrem er i nul.

Behov for flere standarder

For nogen kan det føles som en stor og overvældende opgave at skulle i gang med at arbejde med EU-taksonomien. Ifølge Anna-Mette Monnelly kan standarder være en stor hjælp, når virksomhederne skal til at følge taksonomiens kriterier.

-Standarderne er virkelig vigtige, særligt når mange af de store aktører arbejder på tværs af landegrænser. Standarderne bidrager til et fælles sprog blandt byggeriets aktører. I forhold til EU-taksonomien er der behov for flere standarder, der kan bidrage til efterlevelse af kriterierne, siger Anna-Mette Monnelly.

På nuværende tidspunkt er kun dele af taksonomien forbundet med standarder, såsom ISO 20887-standarden ”Design med henblik på afmontering og tilpasning”, der er en anbefalet metode til at bevise bygningers cirkularitet. Der forventes dog på sigt at blive skabt nye standarder inden for en række af EU-taksonomiens områder.

Hvis du vil lære mere om EU-taksonomien, og få hjælp til at komme godt i gang, kan du downloade Dansk Standards introduktion til EU-taksonomien.

Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...