EU-taksonomien som drivkraft for bæredygtig forandring hos AP Pension

07. marts 2024

EU-taksonomien som drivkraft for bæredygtig forandring hos AP Pension

Emilie Jensen, ESG Manager i AP Ejendomme, ser EU-taksonomien som noget mere end bare compliance-krav. Den er en drivkraft for forandring og en måde at skubbe bl.a. byggebranchen i en mere bæredygtig retning. 

AP Pension er godt i gang med at implementere EU-taksonomien, og processen indebærer især kommunikation med og hjælp til deres leverandørkæde. Emilie Jensen fortæller, at de i starten er nødt til at være tæt på den værdikæde, kravene gælder for.

- Som investor har vi en forpligtelse til at støtte og efteruddanne. Vi er i tæt dialog med vores samarbejdspartnere. Helt konkret besøger jeg entreprenører og vejleder og diskuterer, hvad der virker, hvad der ikke gør, og hvordan vi stiller krav. Når en entreprenør arbejder for os, hjælper vi dem til at få styr på deres processer, så de nemmere kan give os den rigtige dokumentation ved samarbejde på kommende projekter. Størstedelen af vores samarbejdspartnere har udvist stor interesse for den hjælp, vi har tilbudt dem, da de ved, at det at kunne levere den rigtige dokumentation er med til at positionere dem i markedet og er positivt for deres fremtidige samarbejde med os.

Et af AP Pensions helt store fokuspunkter er de sociale minimumsgarantier, der er en del af de krav, der skal overholdes og dokumenteres, hvis man vil opnå overensstemmelse med EU-taksonomien. Emilie Jensen mener, at S’et ofte bliver overset i ESG. De tekniske krav er klare og forståelige, men byggebranchen skal nu tackle noget, som er mere procesorienteret og ikke på samme måde har skullet dokumenteres tidligere.

- De sociale minimumsgarantier er lidt særlige, i forhold til hvordan vi tidligere har kørt vores samarbejder. De sociale minimumsgarantier kræver, at vi stiller krav til samarbejdspartnere om specifikke processer og fører kontrol med de processer, hvilket er en lidt anderledes fremgangsmåde, end vi tidligere har haft med bl.a. vores entreprenører. Heldigvis har vi gjort fremskridt, men der er et stykke vej endnu, især når det kommer til at implementere og rapportere sociale processer i revisionen. Derfor ser jeg netop dét krav i EU-taksonomien som den største udfordring i forhold til at opnå alignment.

Påvirkning af forretningsstrategi

EU-taksonomien påvirker ikke kun compliance-aspekter, men spiller også en rolle i at positionere virksomheden som grøn frontløber. Emilie mener, at EU-taksonomien allerede har haft stor betydning for deres virksomhed.

- Taksonomien er blevet integreret som en slags hygiejnekrav i vores nuværende og fremtidige byggeprojekter, og vi er allerede i en god proces med taksonomien, men implementeringen tager tid, og der er en læringsproces.

Emilie Jensen forventer, at efterlevelse af taksonomien bliver mere udbredt i byggeprojekter inden for de næste par år. Selvom det tager tid, pointerer hun vigtigheden af at komme i gang allerede nu.

- Jeg ser en større risiko ved at undlade at handle. Vi skal handle så effektivt som muligt, være fuldt transparente i vores kommunikation om, hvilke krav vi opfylder, og hvilke vi ikke gør. Dette er vores ansvar som en betydelig aktør i branchen og kræver, at vi går forrest, identificerer udfordringer og åbent diskuterer dem, så vi i fællesskab kan bidrage til at løse dem.

Gearing i ejendomssektoren

EU-taksonomien supplerer og overlapper eksisterende bæredygtighedsdokumentation fra SFDR, DGNB og andre certificeringsordninger. AP Ejendomme har heldigvis god erfaring herfra, hvilket har hjulpet dem langt, forklarer Emilie Jensen.

- Vi er sådan set ret godt klædt på, da vi har mange års erfaring med frivillige certificeringsordninger og kender dokumentation og processer i forvejen. Derigennem findes nogle klare overlap med EU-taksonomien. Taksonomien tilfører dog det velkendte et nyt sprog på tværs, som de finansielle aktører også skal forstå.

AP Ejendomme er derfor godt positioneret til at håndtere kravene i EU-taksonomien særligt på grund af direkte kontrol over deres aktiver, hvilket gør det lettere at dokumentere og opfylde kravene.

- Vores mål er at være en grøn frontløber. Så for os handler det om at tilbyde pensionsprodukter baseret på vores forskellige investeringer, herunder bl.a. alternative investeringer, aktier, obligationer og ejendom. Da vi direkte styrer vores aktiver inden for ejendom, har vi mere beslutningsmagt og kan dermed selv stille krav og føre kontrol ved byggeri, forklarer Emilie Jensen.

Emilie forklarer, at de arbejder med EU-taksonomien på to fronter: nye projekter og eksisterende ejendomme.

- For de eksisterende ejendomme er kravene mere håndgribelige og færre, hvilket vi har god kontrol over. På nybyggeri er kompleksiteten højere med seks miljømål og dertilhørende kriterier, som skal håndteres og dokumenteres. Derfor er ansvaret også større, og vi har en forpligtelse, da nye byggerier jo repræsenterer en ny og yderligere belastning på miljøet. På nye byggerier går vi efter fuld overensstemmelse og integrerer processen formelt i nye projekter. For projekter, der var langt fremskredne før implementeringen af taksonomien, forsøger vi at efterleve principperne, da vi mener, at det er med til at forbedre byggeriets kvalitet.

Overgangsperiode og fremtidige forventninger

På trods af den nuværende lidt svære overgangsperiode til dokumentation af bæredygtighed mener Emilie Jensen, at EU-taksonomien kan forventes at føre til betydelige forandringer i branchen, især når den implementeres fuldt ud i projekter.

- Taksonomien er et godt værktøj i overgangen, da den forbinder jurister, revisorer, tekniske rådgivere, investorer og finansfolk. Dette gør, at man er nødt til at skabe en fælles forståelse på tværs af sektorer, for hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtigt. Normalt har arbejdet med bæredygtighed været et isoleret område. Valget om at håndtere bæredygtighed gennem kapitalstrømme - særligt for virksomheder som vores, der stiller kravene i store projekter - giver derfor mening og påvirker branchen betydeligt set fra et bæredygtighedsperspektiv.

Desuden vurderer Emilie, at EU-taksonomien ikke er tilstrækkeligt ambitiøs og betegner den mere som et hygiejnekrav.

- På LCA’en skal man overholde nationale krav, hvor bygningsreglementet hverken er ambitiøst eller i overensstemmelse med Parisaftalen. Derfor kræver det en kombination af forskellige krav fra vores side for at opnå tilstrækkelig bæredygtighed ift. vores ambitioner. Derudover er biodiversitet ikke behandlet tilstrækkeligt i taksonomien og mangler indhold. Disse mangler skal vi også håndtere separat gennem fx certificeringer og andre tiltag. På den måde kan man sige, at EU-taksonomien er et grundlag, vi kan bygge videre på, fx via certificeringer osv.

Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.