EU's taksonomi

Nyheder om EU's taksonomi

Mange virksomheder, herunder også den finansielle sektor, har fokus på EU-taksonomien og dokumentation af bæredygtighed. Du finder de vigtigste nyheder om EU-taksonomien her.

Virksomheder og finansielle institutioner skal rapportere på bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til EU-taksonomien. Det betyder, at der er stor fokus på dette område, og at der vil komme mange nye input til fortolkning og forståelse af EU-taksonomiens kriterier. Derudover forventes det også, at der løbende kommee nyt fra EU. Her kan du finde nyheder om EU-taksonomien fra ind og udland.