18. oktober 2023

Har du konkrete forslag til forbedringer vedr. EU-taksonomien?

EU-Kommissionen har netop offentliggjort et tiltag, der skal gøre det nemmere at evaluere og overveje forslag fra interessenter, der vedrører aktiviteter i EU-taksonomien.

Stakeholder Request Mechanism er navnet på det nye initiativ, som EU-Kommissionen har åbnet op for pr. 17. oktober 2023. Tiltaget giver mulighed for, at alle interessenter kan komme med deres forslag til nye økonomiske aktiviteter, der med fordel kan tilføjes til EU-taksonomien, eller ændringsforslag til de tekniske screeningskriterier for eksisterende aktiviteter.

Det er ”Platform on Sustainable Finance”, der vil behandle og analysere forslagene på baggrund af det indsendte materiale. Herefter vil de give EU-Kommissionen anbefalinger til, hvad de bør kigge nærmere på. Det er derfor enormt vigtigt, at det indsendte forslag er baseret på videnskabelige og/eller teknisk dokumentation.

Alle, der har forslag til forbedringer, kan til enhver tid indsende sit forslag. Men for at interessenterne ved, hvornår den tekniske arbejdsgruppe kigger på forslagene, har EU-Kommissionen valgt at sætte en skæringsdato. Den første skæringsdato er d. 15. december 2023, hvor gruppen vil behandle de første forslag. Efter d. 15. december vil EU-Kommissionen hurtigst muligt sende en ny skæringsdato ud.

Tiltaget bliver løbende overvåget af både den tekniske arbejdsgruppe under ”Platform on Sustainable Finance” og EU-Kommissionen.

Du kan læse mere og sende dit forslag ind her: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/taxonomy-stakeholder-mechanism

Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37