Aktuelt emne

Madspild skal bekæmpes i fællesskab

Vil du have du indflydelse på morgendagens internationale standarder, der skal sikre konkrete principper og redskaber til, hvordan man kan reducere madspild i alle dele af produktionskæden?

På globalt plan spildes hvert år 1,6 milliarder ton mad, hvilket svarer til, at en tredjedel af al mad på kloden går til spilde. Det er et gigantisk tab af fødevarer, som kunne have mættet sultne munde, har sat kostbare CO2 aftryk, brugt dyrebare naturressourcer og spildt tid, kræfter og penge.

Men skal der for alvor sættes ind i kampen mod madspild, er der brug for fælles internationale målemetoder og standarder, der gør det muligt at vurdere, hvad der er madspild, og hvad der er madaffald, så det bliver lettere at sammenligne og sætte mål på tværs af organisationer og lande.

Derfor har Danmark sat sig for bordenden i arbejdet med at udvikle standarder, der skal være med til at reducere madspild på globalt plan. Danske virksomheder og organisationer har mulighed for at deltage i arbejdet og dermed være med til at sætte fremtidens internationale standarder og markedskrav på området.

Sammen kan vi nemlig påvirke den globale dagsorden og sikre at Danmark går forrest i den grønne omstilling – og dermed gøre en effektiv indsats for at reducere den enorme globale klimabelastning, som madspild udgør i dag.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

 

”Standarderne kan være med til at løfte niveauet
i hele verden, og dermed også få indflydelse på
klimaet. Her i Danmark har vi mange organisationer
og interessenter, som rigtigt gerne vil gøre en
forskel på dette område, og de indgår i det danske
følgeudvalg og i det kommende internationale arbejde.
I første omgang skal vi skabe en ledelsesstandard,
som eksempelvis de store producenter,
grossister og detailhandel kan arbejde med."

Maibritt Agger, Afdelingschef Dansk Standard.

 

Udviklingsprocessen af den nye internationale ledelsesstandard for madspild: 

Standarder og madspild

Alle, der gerne vil have indflydelse på morgendagens internationale standarder, der skal sikre konkrete principper og redskaber til, hvordan man kan reducere madspild i alle dele af produktionskæden, har mulighed for at deltage i arbejdet.

Fordele ved at deltage i udvalget:

  • Indflydelse på fremtidens standarder
  • Bidrage til FN's verdensmål nr. 12.3 og 13 
  • Branding og troværdig kommunikation 
  • Øge mulighederne for samarbejde og samhandel i værdikæden 
  • Få skabt sammenlignelig dokumentation og rapporting 
  • Få den sidste nye viden på området
  • Netværk nationalt og globalt 

Hold dig opdateret

Vil du vide mere om madspild?