Madspild (S-883)

Ifølge FN står madspild for 8-10 % af al verdens CO2-udledning. I en verden, der både kæmper med sult og enorme klimaudfordringer, er det helt uforståeligt, at vi hvert år spilder 1,6 milliarder tons mad på globalt plan. Det er et gigantisk tab af fødevarer, som kunne have mættet sultne munde, har sat kostbare CO2 aftryk, brugt dyrebare naturressourcer og spildt tid, kræfter og penge.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Carina Dalager 1635X489 Neu

Kontakt

Carina Dalager
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Arbejdsområde

Det er et helt afgørende skridt i den rigtige retning, at den danske regering har taget initiativ til, at der skal udvikles globale standarder for madspild.

I S-883 vil vi arbejde for den danske holdning til hvordan vi kan reducere madspild globalt set.

Et flertal af de 164 medlemslande i den internationale standardiseringsorganisation ISO har i foråret 2021 vedtaget, at der skal udvikles nye madspildsstandarder på dansk opfordring. Dermed har Danmark fået mulighed for at sidde for bordenden i det arbejdet og sikre et højt ambitionsniveau, herunder at danske virksomheder får mulighed for at være med helt fremme i udviklingen af de standarder, der kommer til at sætte fremtidens markedskrav.

Med fælles globale ISO-standarder for målemetoder og definitioner sikrer vi, at alle har den samme forståelse for, hvad madspild er og hvordan det måles. Dermed får vi nogle anerkendte målemetoder, der vinder udbredelse i hele verden og som betyder, at vi kan sammenligne og sætte mål på tværs af organisationer og lande – samt ramme de tiltag mod madspild, der faktisk virker. Hvis man fx vil lave afgifter, forbud eller andre politiske initiativer er det vigtigt, at opgørelser af madspild er sammenlignelige.

Vores gode erfaringer fra Danmark kan give et rigtigt solidt grundlag for at præge de kommende globale standarder og samtidigt kan involvering i arbejdet give mere viden om og mulighed for at påvirke fremtidens markedskrav for de virksomheder, der går aktivt ind i det kommende arbejde med standarden.

Sammen kan vi nemlig påvirke den globale dagsorden og sikre at Danmark går forrest i den grønne omstilling – og dermed gøre en effektiv indsats for at reducere den enorme globale klimabelastning, som madspild udgør i dag.

Hvad får du ud af at deltage i udvalget?

Som medlem af S-883 Madspild får du mulighed for at:

 • Opnå indflydelse på udviklingen af globale standarder for reduktion af madspild;
 • Netværke med verdens førende eksperter på området;
 • Viden om fremtidens krav i forhold til reduktion af madspild;
 • Indblik i hvordan standarder og tekniske specifikationer øger virksomheders muligheder for vækst og forbrugernes sikkerhed samt begrænser green washing.

Internationalt arbejde

Det internationale arbejde med at udvikle standarder til reduktion af madspild foregår i ISO regi under den tekniske komite for Fødevarer. Det er Danmark der leder arbejdet i sub-komite ISO TC34 SC20, det vil sige det internationale sekretariat er på DS. Formanden for komitéen er Dr. Liz Goodwin fra WRI https://www.wri.org/profile/liz-goodwin

Der er rigtig god mulighed for dansk indflydelse på det internationale arbejde, da det internationale sekretariat for Madspild er dansk og lokaliseret på DS.

Hvis vi skal få det fulde udbytte af, at Danmark sidder for bordenden og har styringen med arbejdet, så kræver det også, at de danske aktører fra hele værdikæden - går aktivt ind i arbejdet og er med til at sikre et højt ambitionsniveau på baggrund af Danmarks i forvejen stærke position inden for madspild.

Målgruppe

 • Fødevare og emballage producenter;
 • Data intelligence virksomheder (IOT og AI)
 • Supermarkeder (ansvarlige for madspilds indsats)
 • Kommuner, Regioner og myndigheder (ansvarlige for madspilds politik/reduktion)
 • Kantiner
 • Forskningsinstitutioner;
 • Certificerings bureauer;
 • Rådgivningskonsulenter (implementering af ledelsessystemer);
 • NGO’er

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Fødevarebanken
 • GS1 Denmark
 • Hilton Foods Danmark A/S
 • S/I Tænketank Om Forebyggelse af Madspild og Fødev
 • Stop Spild Af Mad
 • Too Good To Go Holding ApS

Aktuelle høringer