Et fremtidssikret elnet er afgørende for den grønne omstilling

Ved overgangen til grøn energi og udfasningen af fossile brændstoffer i energisektoren, som inkluderer Power-to-X-teknologier, er der en række udfordringer, som skal overvejes.

Fundamentet for den grønne omstilling afhænger i stor grad af en succesfuld udvidelse af vores elnet.

Elnettet skal bl.a. imødekomme kravene til integration af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren. Desuden skal der foretages en større renovering af elnettet efter ca. 50 års driftsperiode. Alle disse ændringer skal gennemføres, mens elnettet er drift.

Samlet set kræver den grønne omstilling af energisektoren en omfattende tilpasning af elnettet for at håndtere de nye udfordringer og muligheder, der opstår i overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi og Power-to-X-teknologier. Dette kræver samarbejde mellem regeringer, energivirksomheder, forskningsinstitutioner og samfundet som helhed for at sikre en bæredygtig og pålidelig energifremtid.

Udover de regulatoriske, økonomiske og geografiske udfordringer er der desuden en stor mængde tekniske udfordringer, som har indvirkning på fremtidens elnet.

Standarder er en vigtig forudsætning

For at sikre koordinering, sektorkobling, rammevilkår, implementering mm. Spiller standardisering en væsentlig rolle, fordi standarder stiller fælles krav til bl.a. løsningerne samt integration mellem systemerne og de forskellige producenter, udbydere m.fl. En del af standarderne er kendte, fx 61850-serien inden for kommunikationsdelen. Men der er mange snitflader blandt de mange aktører i elnettet, så der er også behov for nye standarder.

Bl.a. de tekniske udfordringer kræver betydelige investeringer i forskning og udvikling samt samarbejde mellem myndigheder, energivirksomheder og teknologiske eksperter for at sikre, at elnettet kan tilpasse sig og håndtere de nye krav i en grønnere energifremtid. Standarder kan sætte rammerne for udvikling og samarbejde og skrives netop af de interessenter og teknologiske eksperter, der vælger at være med i standardisering, som bl.a. foregår via Dansk Standards udvalg.

Du kan se flere af de relevante udvalg længere nede på siden.

Kontakt

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98
Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38DS Elektrodag – Fremtidssikret Elnet

Dagen bød på spændende indlæg og indblik i standardiseringen og et relevant netværke, som fremover kan bidrage til virksomheders indflydelse og forståelse for det fremtidssikret elnet.

Se eller gense indlæg og præsentationer fra vores DS Elektrodag den 31. januar 2024.

Se eller gense indlæg

Udfordringer, som skal løses

Et fremtidssikret elnet står over for udfordringer, som bl.a. skal håndtere den stigende efterspørgsel fra elektrificeringen af transport og opvarmning, integration af ustabile vedvarende energikilder som sol og vind samt opgradering af transmissions- og distributionsinfrastrukturen for at håndtere de højere belastninger og kompleksiteten af et decentraliseret energisystem.

Vigtige, tekniske udfordringer

Tekniske udfordringer for et fremtidssikret elnet inkluderer implementering af smart grid-teknologier for dynamisk styring af forbrug og produktion, udvikling af højkapacitets-energilagringsløsninger til at balancere fluktuerende vedvarende energi samt behovet for avanceret cybersikkerhed for at beskytte mod hackerangreb i takt med, at netinfrastrukturen bliver mere og mere digitaliseret og forbundet.

Relevante udvalg

Dansk Standard organiserer sine standardiseringsaktiviteter i forskellige "S-udvalg". Når det drejer sig om fremtidssikret elnet, er der bl.a. følgende S-udvalg, der kan være relevante:

Forsyningssystemer for elektrisk energi

S-udvalg 508

Forsyningssystemer for elektrisk energi

Udvalget arbejder med centrale elementer som tilslutningspraksis, drift, netværksansvar, måling og dataudveksling for at sikre elektrisk systemtilstrækkelighed. Disse elementer er afgørende for pålidelig drift og energiforsyningskvalitet. Vedligehold og udlicitering af netværkstjenester spiller også en vigtig rolle.

Styring af kraftsystemer og kommunikation

S-udvalg 557

Styring af kraftsystemer og kommunikation

Udvalget fokuserer på at udarbejde internationale standarder til styring af kraftsystemer og kommunikation herunder EMS (Energy Management Systems), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), distributions-automatisering, telebeskyttelse og lignende kommunikation for tidstro og ikke-tidstro kommunikation, der anvendes ved planlægning, betjening og vedligeholdelse af kraftsystemer.

Effektelektronik

S-udvalg 522

Effektelektronik

Udvalget beskæftiger sig med at udarbejde standarder for udstyr til elektronisk effektomformning og elektroniske effektkoblere samt komponenter hertil. Dette inkluderer også elektroniske apparater. Desuden omfatter arbejdsområdet termer og definitioner vedrørende understationer til overføring af effekt ved højspændt jævnstrøm og enkeltdele hertil, for så vidt de anvendes i standarder for omformere til kraftoverførsel ved højspændt jævnstrøm.

Elektriske kabler

S-udvalg 520

Elektriske kabler

Udvalgsarbejdet dækker design, afprøvning samt vejledninger for anvendelse af isolerede elektriske strøm- og kontrolkabler, tilbehør samt kabelsystemer til anvendelse i ledninger, el-produktion, distribution og transmission. Mere konkret fokuserer udvalget på samlingsmetoder, termineringstyper samt test af kablers brandtekniske karakter, såsom flammeudbredelse, modstandsdygtighed over for brand, røgudvikling og dannelsen af korrosionsfarlige stoffer under brand. 

Elektromagnetisk kompatibilitet

S-udvalg 710

Elektromagnetisk kompatibilitet

Udvalget arbejder bl.a. med at udvikle immunitet- og emissionsstandarder til anvendelse under elektromagnetisk sameksistens (EMC) direktivet og andre direktiver med EMC som væsentlige krav. Derudover koordinerer udvalget EMC-standarder og EMC-aktiviteter i standardiseringsorganisationerne CENELEC, IEC, ISO, CEN og ETSI.

Udstyr til måling af elektrisk energi og til styring af belastning (S-udvalg 513)

S-udvalg 513

Udstyr til måling af elektrisk energi og til styring af belastning

Udvalget beskæftiger sig med udvikling af internationale standarder på områderne: watt-timemålere, var-timemålere, maksimumsindikatorer, fjernmåling af forbrug og effektbehov, udstyr til fjernaflæsning, kontakture, udstyr til styring af belastning og tariffer, modtagere til styring af forbrugerservice inklusive de elektroniske varianter af disse apparater og tilbehør.

Vindenergisystemer (S-udvalg 588)

S-udvalg 588

Vindenergisystemer

Udvalget er med til at udvikle og videreudvikle standarder på både nationalt, europæisk og internationalt niveau. Principielt arbejder udvalget for at alle standarder for vindmøller bliver udarbejdet på internationalt niveau, standarderne implementeres efterfølgende på europæisk niveau.

Relevante standarder

DS/EN 50160

Denne standard fastsætter retningslinjer for kvaliteten af elektrisk energi i elnettet, herunder spændingskvalitet og stabilitet. Dette er vigtigt for at sikre, at forsyningen er pålidelig og af høj kvalitet.

 

DS/EN 62053-serien

Disse standarder omhandler måling af elektrisk energi og effektfaktor. De er afgørende for at sikre nøjagtig måling af elforbrug og overvågning af elnettet.

 

DS/EN 61850-serien

Disse standarder fokuserer på kommunikation i elnettet og er specielt relevante for intelligent net (smart grid) og automatisering af eldistributionsnettet.

DS/EN 60870-serien

Disse standarder omhandler telekommunikation til overvågning og kontrol af elnettet. De spiller en vigtig rolle i at sikre effektiv kommunikation mellem forskellige komponenter i elnettet.

 

DS/EN 50438

Denne standard beskriver kravene til netkvalitetsmåleudstyr, der anvendes til at overvåge og vurdere kvaliteten af elektrisk energi i elnettet.

 

DS/EN 50600-serien

Disse standarder fokuserer på datacentre og kravene til elforsyning, som er kritiske for datacenterdrift og digital infrastruktur.