Et fremtidssikret elnet er afgørende for den grønne omstilling

Vigtige tekniske udfordringer

Tekniske udfordringer for et fremtidssikret elnet inkluderer implementering af smart grid-teknologier for dynamisk styring af forbrug og produktion, udvikling af højkapacitets-energilagringsløsninger til at balancere fluktuerende vedvarende energi samt behovet for avanceret cybersikkerhed for at beskytte mod hackerangreb, i takt med at netinfrastrukturen bliver mere og mere digitaliseret og forbundet.

 1. Grid-stabilitet og Frekvenskontrol:
  Med variabel energiproduktion fra sol- og vindkilder, kan elnettet opleve udsving i spænding og frekvens. Dette kan påvirke stabiliteten i netværket og kræver avancerede systemer til at opretholde nøjagtig frekvenskontrol og spændingsregulering.
 2. Grid-integration
  Integreringen af grøn energiproduktion kræver omfattende opgraderinger af elnettet for at kunne håndtere den øgede kompleksitet og variabilitet i energistrømmen. Dette inkluderer udskiftning eller opgradering af transformere, koblingsudstyr og andre komponenter.
 3. Energilagringssystemer
  Effektiv integration af energilagringsløsninger i elnettet kræver udvikling af teknologier til storstilet energilagring og effektiv styring af disse systemer. Dette kan omfatte batterilagring, termisk lagring og Power-to-X-teknologier.
 4. Distributed Energy Resources (DERs)
  Med stigningen i solpaneler, batterier og andre DER'er på forbrugssiden af elnettet skal netoperatører kunne håndtere den tovejsstrøm af elektricitet og sikre, at overskydende energi fra DER'er kan integreres problemfrit.
 5. Cybersikkerhed
  Den øgede digitalisering af elnettet og brugen af ​​IoT-enheder kræver en stor indsats indenfor cybersikkerhed for at beskytte mod potentielle trusler og angreb, der kan påvirke netværkets integritet og pålidelighed.
 6. Datahåndtering og analyse
  Mængden af data, der genereres fra sensorer og måleinstrumenter i elnettet, er enorm. At kunne indsamle, analysere og bruge disse data effektivt er afgørende for optimering af netværksydelse og fejlfinding.
 7. Transmission og distribution
  Opgraderinger og udvidelser af både transmissions- og distributionsnettet er nødvendige for at overføre elektricitet fra fjerntliggende vedvarende energikilder til forbrugerområder. Dette inkluderer også at reducere transmissionstab og effektivt distribuere energi.
 8. Demand response
  For at håndtere variabiliteten i grøn energiproduktion er det vigtigt at udvikle og implementere demand response-systemer, der kan regulere forbrugernes elektricitetsforbrug i overensstemmelse med den tilgængelige energi.
 9. Uddannelse og færdigheder:
  Der er behov for at træne og uddanne personale til at arbejde med de nye teknologier og udfordringer i den grønne energisektor og elnettet.
Kontakt

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98
Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38