Et fremtidssikret elnet er afgørende for den grønne omstilling

Udfordringer, som skal løses

Et fremtidssikret elnet står over for udfordringer, som bl.a. skal håndtere den stigende efterspørgsel fra elektrificeringen af transport og opvarmning, integration af ustabile vedvarende energikilder som sol og vind samt opgradering af transmissions- og distributionsinfrastrukturen for at håndtere de højere belastninger og kompleksiteten af et decentraliseret energisystem.

 1. Variabel energiproduktion
  Mange grønne energikilder, som vind- og solenergi, er variable i deres produktion. Dette kan føre til uforudsigelige udsving i elforsyningen, hvilket gør det nødvendigt at have fleksible netværk, der kan håndtere disse ændringer.
 2. Produktionens fysiske lokation
  Grøn energiproduktion er ofte spredt ud over store områder, f.eks. vindmølleparker på landet eller solpaneler på hustage. Dette kræver opgradering af elnettet for at transportere energien fra produktionssiderne til forbrugssiderne.
 3. Energilagring
  Power-to-X-teknologier, som f.eks. Power-to-Gas og Power-to-Liquid, kan konvertere overskudselektricitet til brint eller syntetiske brændstoffer, som kan opbevares og transporteres lettere end elektricitet. Imidlertid kræver dette infrastruktur til lagring og distribution, hvilket også skal integreres i elnettet.
 4. Energioverførsel
  Da fossile brændstoffer udfases, og flere energianvendelser (f.eks. transport og opvarmning) elektrificeres, øges belastningen på elnettet. Dette kan føre til behovet for opgraderinger og øget kapacitet i transmissionssystemet.
 5. Styring og automatisering
  For at håndtere variabel produktion og forbrug, er der behov for avancerede systemer til styring og automatisering af elnettet. Dette omfatter bl.a. smart grid-teknologier og intelligent laststyring.
 6. Samspil med andre sektorer
  Grøn omstilling involverer ikke kun elnettet, men også andre sektorer som transport og opvarmning. Koordination og integration mellem disse sektorer er afgørende for at sikre en effektiv og pålidelig energiforsyning.
 7. Regulatoriske udfordringer
  Ændringer i lovgivningen og reguleringen af energisektoren er nødvendige for at fremme grøn omstilling og håndtere de nye udfordringer. Dette kan omfatte incitamenter til vedvarende energi, net-tariffer og netværksadgangsregler.
 8. Økonomiske aspekter
  Opgraderingen af elnettet og investeringen i nye teknologier kan være en udfordring, da dette kræver store, økonomiske incitamenter.
 9. Sikkerhed og pålidelighed
  Det er vigtigt at opretholde en høj grad af sikkerhed og pålidelighed i elnettet, selv når der integreres grønne og variable energikilder. Dette indebærer nøjagtig planlægning, overvågning og beredskabsforanstaltninger.
Kontakt

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98
Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38