Aktuelt emne

Life science

Life science-industrien er en dansk styrkeposition og afgørende for dansk økonomi. Standarder spiller en vigtig rolle for life science-industrien, idet standardisering skaber en ramme for sammenhæng, kvalitet og sikkerhed, ikke kun på tværs af landegrænser, men også på tværs af forskellige tilgange til life science som fx forskning, udvikling, fremstilling og kommercialisering.

Life science i Danmark

Danske life science-virksomheder oplever i disse år et eksportboom som aldrig før med løsninger, der strækker sig fra medicin og hjælpemidler til digitale innovationer. Med en vareeksport på 152 mia. kr. i 2020 og ca. 50.000 arbejdspladser er life science-industrien en dansk styrkeposition, der leverer et stort og vigtigt bidrag til den danske samfundsøkonomi.

Dansk Standard arbejder målrettet for, at Danmark skal sætte sig i førersædet i udformningen af de internationale standarder for sikkerhedskrav, der skaber den bedste patientbehandling og rammevilkår for danske life science-virksomheder indenfor pharma, medtech, medico og biotek.

Hvorfor er standarder vigtige for life science?

Life science-industrien står på trods af sin succes overfor en række udfordringer i de kommende år. Det gælder ikke mindst manglen på standarder for bæredygtighed. Da branchen står for mere end 50 pct. af danske hospitalers klimaaftryk, må man forvente, at der i de kommende år vil blive stillet stadig flere krav til leverandørerne og deres produkters bæredygtighed.  

Derfor skal der udvikles nye branchespecifikke standarder, der kan være med til at sikre dokumentation for bæredygtighed. Det vil kunne give den danske life science-industri en markant profil i forhold til de nationale målsætninger, men også på det globale marked, hvor presset for mere bæredygtige produkter må forventes at tiltage i de kommende år.  

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72
Kim Michael Christiansen
Kim Michael Christiansen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: kmc@ds.dk
T: 39 96 61 64

I fokus

Strategisk netværk for life science og bæredygtighed

Dette netværk skal bringe danske virksomheder, myndigheder og andre interessenter sammen mod målet om at sikre en dansk styrkeposition på fremtidens marked for life science med særligt fokus på bæredygtighed inden for området.

Læs mere om netværket her

Deltag i et udvalg

Udvalg inden for medtech

Udvalg inden for medtech

I udvalgene inden for dette område har du mulighed for at præge standarder inden for sundhedsinformatik. Udvalgene arbejder bl.a. med standardisering inden for områder relateret til systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed m.m.

Udvalg inden for bioteknologi

Udvalg inden for bioteknologi

I udvalgene inden for dette område har du mulighed for at præge standarder inden for bioteknologi. Udvalgene interesserer sig fx for prøveudtagning og analysemetoder til biobanker. Der er også mulighed for at følge det internationale arbejde vedr. udviklingen af termer og definitioner, analytiske metoder, bioprocesser m.m.

Udvalg inden for pharma

Udvalg inden for pharma

I udvalgene inden for dette område har du mulighed for at præge standarder inden for pharma. Udvalgene arbejder bl.a. med standardisering inden for elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse, kunstig intelligens, in-vitro diagnostisk udstyr m.m.

I fokus

Strategisk netværk for life science og data

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder. Der er brug for nye standarder, og de virksomheder, der er med til at sætte dem, er med til at forme fremtidens marked, hvilket giver klare konkurrencefordele.

Læs mere om netværket her

Mere om life science

Hvad er life science?

Life science er en dynamisk og tværfaglig videnskab, som også er kendt som bioteknologi eller bioscience. Den kombinerer områder som medicin, biologi, kemi, fysik, genetik, matematik og teknologi for både at forstå de biologiske processer og for at udvikle innovative løsninger til udfordringer inden for sundhed, miljø og bæredygtighed og forventes dermed at kunne bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Life science-industrien er en dansk styrkeposition og afgørende for dansk økonomi. Dansk standards indsatser på life science-området sigter mod at søge maksimal indflydelse på standardiseringsudviklingen inden for life science.

Standarder spiller nemlig en vigtig rolle for life science-industrien, idet standardisering skaber en ramme for sammenhæng, kvalitet og sikkerhed, ikke kun på tværs af landegrænser, men også på tværs af forskellige tilgange til life science som fx forskning, udvikling, fremstilling og kommercialisering. Standarder er også med til at binde handelsaftaler sammen og dermed styrke konkurrenceevnen for danske life science-virksomheder på nationalt, europæisk og globalt plan.

Life science-sektoren i Danmark

Life science-sektoren i Danmark består af en række forskellige virksomheder, forskningsinstitutioner og organisationer, der alle har fokus på at bidrage til bedre sundhed og patientbehandling: 

 • Medicinsk udstyr: Danske virksomheder er involveret i design, udvikling og fremstilling af medicinsk udstyr. Dette omfatter diagnostiske enheder, billeddannelsessystemer, kirurgiske instrumenter og patientovervågningsværktøjer.

 • Lægemidler: Danske medicinalvirksomheder beskæftiger sig med forskning, udvikling og produktion af innovative lægemidler og terapier. Mange af virksomhederne fokuserer på specifikke terapeutiske områder såsom onkologi, neurologi og autoimmune sygdomme. 

 • Bioteknologi: Danmark er hjemsted for adskillige biotekvirksomheder, der udnytter biologisk viden og teknikker til at udvikle nye produkter og løsninger, herunder genteknologi, biofarmaceutiske produkter og bioinformatik.

 • Forskning og innovation: Danmark har et stærkt forsknings- og innovationsøkosystem, hvor universiteter, forskningsinstitutioner og offentlig-private partnerskaber driver banebrydende forskning inden for biovidenskab. Dette bidrager til fremskridt inden for områder som genomik, lægemiddelopdagelse og personlig medicin.

 • Diagnostik: Danske virksomheder har specialiseret sig i udvikling og produktion af diagnostiske værktøjer og teknologier til påvisning og overvågning af sygdomme. Dette inkluderer in vitro-diagnostiske test, molekylær diagnostik og point-of-care-test.

 • Digital sundhed: Danske virksomheder har været på forkant med digital sundhedsinnovation, der udnytter teknologi og data til at forbedre levering af sundhedsydelser, patientovervågning og sygdomshåndtering. Dette omfatter områder som telemedicin, sundhedsinformatik og bærbare enheder.
Life science betydning for Danmark

Danske life science-virksomheder oplever i disse år et eksportboom som aldrig før med løsninger, der strækker sig fra medicin og hjælpemidler til digitale innovationer. Med en vareeksport på 152 mia. kr. i 2020 og ca. 50.000 arbejdspladser er life science-industrien en dansk styrkeposition, der leverer et stort og vigtigt bidrag til den danske samfundsøkonomi. 

Hvor anvendes life science

Life science benyttes inden for en bred vifte af områder, hvor viden om biologiske processer og levende organismer er afgørende. Nogle af de vigtigste områder, hvor life science bliver benyttet, inkluderer:

 1. Medicinsk Forskning og Sundhedsvæsen: Life science spiller en afgørende rolle inden for medicinsk forskning og udvikling af behandlinger. Det bruges til at forstå sygdomsmekanismer, udvikle nye lægemidler, diagnosticere sygdomme og skabe innovative terapier.

 2. Landbrug og Fødevareproduktion: Life science bruges til at forbedre afgrøder og dyreproduktion. Genetisk forskning hjælper med at udvikle mere holdbare planter og dyr, der kan give bedre udbytte og kvalitet.

 3. Miljøbeskyttelse: Ved at forstå økosystemer, biodiversitet og miljøpåvirkninger kan life science hjælpe med at bevare naturressourcer og beskytte truede arter.

 4. Bioteknologi: Life science er grundlaget for bioteknologiske innovationer, der omfatter alt fra produktion af biobrændstoffer og enzymer til genteknologi og genredigering.

 5. Farmakologi: Studiet af stoffer og deres virkninger på levende organismer, herunder medicin og deres interaktioner med kroppen, er afgørende for farmaceutisk forskning.

 6. Forskning i Gener og Genetik: Genomforskning hjælper med at forstå, hvordan gener påvirker arvelige træk, sygdomsrisici og evolution.

 7. Forskning i Biologiske Processer: Studiet af cellers funktioner, proteiner, enzymer og andre biokemiske processer bidrager til en dybere forståelse af livets fundamentale mekanismer.

 8. Sundhedspleje og Diagnostik: Diagnostiske værktøjer og teknikker inden for life science bruges til at identificere sygdomme og overvåge patienters sundhed.

 9. Forskning i Neurovidenskab: Life science spiller en rolle i at studere hjernens funktioner, mental sundhed og neurologiske lidelser.

 10. Undervisning og Uddannelse: Life science er en vigtig del af uddannelsessystemet og bruges til at uddanne kommende forskere, læger, biologer og andre fagfolk.

Generelt set berører life science mange aspekter af vores liv og samfund og bidrager til fremskridt inden for sundhed, teknologi, miljø og meget mere.

Relevante artikler

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

28. september 2023

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

Danmark skal som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for fremtidens europæiske og internationale standarder og dermed sikre, at den danske styrkeposition fastholdes. Det slår regeringen fast i Danmarks...

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.