Strategisk netværk for data og Life Science

Danmark står stærkt på Life Science området, og det er derfor oplagt, at Danmark er foregangsland, når det gælder om at udnytte de muligheder, som standardisering giver danske virksomheder i deres arbejde med Life Science og digitalisering.

Data og Life Science

Standarder er et vigtigt redskab til at fremtidssikre danske virksomheders konkurrenceevne og strukturere arbejdet indenfor Life Science området, herunder standarder for digitalisering og nye teknologier i et bæredygtighedsperspektiv. Danmark står stærkt på Life Science området, og det er derfor oplagt, at Danmark er foregangsland, når det gælder om at udnytte de muligheder, som standardisering giver danske virksomheder i deres arbejde med Life Science og digitalisering, herunder nye teknologier. Der findes i dag et stort uudnyttet potentiale i de digitale teknologiske bidrag indenfor Life science området, som fra dansk side vil kunne kvalificere standardiseringsudviklingen på europæisk og internationalt plan – og fremme udviklingen af harmoniserede standarder.  

For at sikre at myndigheder og danske virksomheder får mest ud af standardisering i deres arbejde med Life Science området, har Dansk Standard taget initiativ til at lancere en Task Force for Life Science og Standardisering, der vil adressere standardisering af den digitale udvikling indenfor Life Science, som et vigtigt redskab til at understøtte alle aspekter af omstillingen til et bæredygtigt troværdigt marked og samfund: 

  • Mobile Applikationer 
  • Cybersikkerhed i medicinsk udstyr 
  • AI Artificial intelligence & machine learning 
  • Biotechnology og andre nye teknologier 

Formålet med det strategiske netværk

Formålet er at sikre, at den overordnede strategiske retning for national, europæisk og international standardisering understøtter danske myndigheder og virksomheders arbejde med Life Science, standardisering og bæredygtighed.   

Task Force for Life Science & Standardisering vil samtidigt fungere som et strategisk forum for overordnede drøftelserne af standardisering og Life Science, som en løftestang for bæredygtighed og facilitere erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration blandt Task Forcens medlemmer. Herunder målet om at understøtte den vigtige tværgående koordinering af initiativer relateret til Life Science området, f.eks. ift. de nationale og politiske strategier.  

Vil du vide mere, eller vil du gerne være med i netværket, så kontakt:

Kim Michael Christiansen
Kim Michael Christiansen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kmc@ds.dk
T: 39 96 61 64
Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72