Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

28. september 2023

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

Danmark skal som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for fremtidens europæiske og internationale standarder og dermed sikre, at den danske styrkeposition fastholdes. Det slår regeringen fast i Danmarks Nationale Strategi for Kvanteteknologi, hvor del 2 netop er præsenteret.  

Danmark har et teknologisk forspring inden for kvanteteknologi og er således særligt godt positioneret til at stå stærkt på det globale marked. Men internationalt er der mange aktører, som gerne vil definere rammerne for brug af den nye teknologi, og derfor er det alfa og omega, at Danmark er med fra start for at sikre danske fingeraftryk på de kommende europæiske og internationale standarder på området, som kommer til at være vigtige redskaber for at udbrede teknologien og forme fremtidens marked.

- Der er stort potentiale i kvanteteknologi for danske virksomheder, og vi er i Danmark langt fremme på området. Derfor har vi fra dansk side alle muligheder for at styre innovationen indenfor kvanteteknologi og sætte fremtidens standarder på området. Men det kræver, at danske virksomheder og eksperter sidder med ved forhandlingsbordet og er med til at drive udviklingen. Derfor er det en rigtig god nyhed, at regeringen vil iværksætte en styrket indsats for at sikre danske aftryk i international standardisering på kvanteområdet, siger Tina Helsted Vengsgaard, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Danmark har gode muligheder for at forme fremtidens marked

Danmark har gode muligheder for at præge retningen for udvikling af gode og sammenhængende løsninger, der kan fremme anvendelse af teknologien både nationalt og internationalt. Omvendt vil Danmark tabe terræn, hvis det ikke sikres, at den igangværende europæiske og internationale standardisering understøtter dansk forskning og løsninger på området. Og det er nu, Danmark skal hægte sig på, hvis man vil have indflydelse på de kommende standarder, som kommer til at fastlægge både fælles sprog og tekniske krav til kvanteteknologi, da udviklingsarbejdet allerede er i gang.

- Jo tidligere danske værdier og holdninger bliver spillet ind i udformningen af internationale og europæiske standarder, jo større indflydelse og mulighed har Danmark for at forme indholdet og rammerne for standarderne, som kommer til at sætte fremtidens markedskrav, siger Tina Helsted Vengsgaard og fortsætter:

- Udviklingen af standarder for kvanteteknologi foregår i intens international konkurrence blandt regeringer, virksomheder og på forskningsområdet. Derfor er det afgørende, at Danmark er med helt i front af denne udvikling for at sikre, at danske interesser bliver varetaget på strategisk niveau, så vi kan holde den styrkeposition, vi har i dag.

Standarder sikrer kvalitet og sikkerhed i brugen af kvanteteknologi

Standarder kan skabe fælles internationale retningslinjer for alt fra kvalitet og sikkerhed til produktkrav for kvanteteknologi og er derfor vigtige for at sikre pålidelighed i anvendelsen af kvanteteknologi og i udveksling af information baseret på kvanteteknologiske løsninger.

Standardisering af kvanteteknologi spiller derfor en strategisk vigtig rolle for danske virksomheder, forskere og myndigheder.

I Europa er der nedsat en ny komité, som skal udvikle de første standarder for kvanteteknologi i Europa. Komitéen vil have særligt fokus på udvikling af nye standarder for kvantekommunikation, kvantecomputere, simulering samt sensorer og metrologi. Desuden fremgår det i Europa-Kommissionens arbejdsprogram for standardisering 2023, at Kommissionen vil anmode om udarbejdelsen af standarder om kvanteteknologi, som blandt andet skal berøre modulære kvantecomputere og infrastruktur for kvantekommunikation samt understøttelse af sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og cybersikkerhed.

Udvalg for kvanteteknologi

Danmark deltager i dette europæiske standardiseringsarbejde, og alle med viden på området har mulighed for at medvirke via Dansk Standards udvalg for Quantum Technologies (S-874).

Læs mere om udvalget
Kontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54

Se også

Ny europæisk komité skal sætte rammerne for kvanteteknologi

20. februar 2023

Ny europæisk komité skal sætte rammerne for kvanteteknologi

Europa ønsker at stå i spidsen for den kommende kvanterevolution. Derfor er en ny europæisk komité for standardisering nedsat. Danske virksomheder og organisationer kan være med i udviklingen gennem det danske udvalg, S-874 Quantum Technologies.

Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

07. maj 2020

Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor er der nedsat en europæisk standardiseringsgruppe, som skal placere og holde Europa i førersædet for kvanteteknologi (Quantum Technologies).