Udvalg

Quantum Technologies (S-874)

En ny kvanterevolution er på vej over hele verden. Den har potentiale til at blive toneangivende for fremtidens regnekraft og udvikling af ny medicin. Derfor har både de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer nedsat tekniske komitéer, som skal bane vejen for udvikling og udbredelse af kvanteteknologi.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Bjoern Noerrekjaer Hvidtfeldt 1635X489 Neu
Næste møde
08 okt

Kontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54

Arbejdsområde

Kvanteteknologi har allerede haft stor indvirkning på det moderne samfund. Den første generation af kvanteteknologi har nemlig været en forudsætning for at udvikle scannere, GPS-navigation, transistorer, lasere, computerchips samt langdistance- og højhastighedskommunikation.

Nu er det anden generation af kvanteteknologier, der er under hastig udvikling. Anden generation dækker over de seneste års gennembrud med udnyttelsen af kvantemekaniske fænomener som ’superposition’ og ’entanglement’. Det har for alvor sat kvanteteknologi på dagsorden verden over samt udviklet sig til at være et centralt forskningsområde med stort kommercielt potentiale til fx at øge fremtidens computeres regnekraft markant, forbedre udviklingen af ny medicin eller stille diagnoser.

Den europæiske og internationale standardisering af kvanteteknologier er i gang for at understøtte udviklingen af kvanteteknologi. Danmark kan som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for udviklingen af standarder, der kan fremme anvendelse af teknologien både nationalt og internationalt. Standarder kan skabe et fælles sprog for kvanteteknologi, og standarder er derfor essentielle for at understøtte et sammenhængende og effektivt nationalt og internationalt kvanteøkosystem.

Den europæiske tekniske komité for kvanteteknologi (CEN/CLC/JTC 22) blev etableret i foråret 2023. Komitéen har igangsat de første standardiseringsaktiviteter inden for blandt andet Quantum Communication, Cryptography, Computing, Simulation, Sensing og Metrology.

Den internationale komite for standardisering ((IEC/ISO/JTC 3) af kvanteteknologi blev igangsat i 2024, og deltager Danmark aktivt i arbejdet. De internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC har allerede udarbejdet en international standard, som skal give en fælles forståelse af termer og definitioner inden for kvantecomputere.

For at sikre danske interessenters indflydelse i de europæiske og internationale komitéer, har Dansk Standard etableret et dansk standardiseringsudvalg, som skal sikre danske interesser og konkurrenceevne. Som medlem af udvalget vil du både kunne følge og få en stemme, der bliver hørt, på international og europæisk standardisering samt drage nytte af netværket blandt de danske og internationale medlemmer.

Udvalget er åbent for alle med interesse for Quantum Technologies.

Ønsker du at høre mere om det danske udvalg, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige konsulent – se information øverst til højre.

Udvalget følger arbejdet i

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Medlemmer af udvalget

 • Alea Quantum Technologies ApS
 • Alexandra Instituttet A/S
 • Danish Quantum Community
 • Dansk Fundamental Metrologi A/S
 • Diasense ApS
 • DTU Fysik
 • Erhvervsstyrelsen
 • Force Technology
 • Kvantify ApS
 • Københavns Universitet Niels Bohr Instituttet
 • Københavns Universitet, Datalogisk Institut
 • Maybell Quantum Industries ApS
 • Molecular Quantum Solutions ApS
 • Qdevil ApS
 • Sparrow Quantum ApS
 • Syddansk Universitet
 • Teknologisk Institut
 • Topsil GlobalWafers A/S
 • Udenrigsministeriet
 • Aalborg Universitet