Udvalg

Quantum Technologies (S-874)

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor har de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC nedsat en teknisk komité, ”CEN/CLC JTC 22 Quantum Technologies”, som skal placere og holde Europa i førersædet indenfor kvanteteknologi.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Fallback Udvalg
Næste møde
20 apr

Kontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54

Arbejdsområde

Gruppen har allerede udarbejdet et roadmap og kortlagt eksisterende standardiseringsinitiativer. Gruppen har også defineret behov og muligheder for at udnytte og kommercialisere kvanteteknologier i industrien. Temaerne dækker Quantum Communication, Computing, Simulation and Sensing & Metrology.

For at sikre danske interessenters indflydelse i den europæiske gruppe har Dansk Standard etableret et dansk standardiseringsudvalg, som skal sikre danske fingeraftryk og interessevaretagelse i den europæiske gruppe.

Udvalget følger også udviklingen af standarder på internationalt niveau inden for kvanteteknologi og -computere. Tilbage i 2020 er der etableret en helt ny arbejdsgruppe (ISO/IEC JTC 1/WG 14) som udarbejder en international standard, for fælles forståelse af termer og definitioner inden for kvantecomputere og senest har påbegyndt udviklingen af en taxonomi for kvantesimulatorarkitektur og -programmering.

I samspil med indflydelsen på international og europæisk standardisering vil du som medlem også drage nytte af netværket blandt de danske medlemmer.

Udvalget er åbent for alle med interesse for Quantum Technologies, ønsker du at høre mere om det danske udvalg er du velkommen til at kontakte den ansvarlige konsulent – se information øverst til højre.

Udvalget følger arbejdet i:

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Medlemmer af udvalget

  • Dansk Fundamental Metrologi A/S
  • DTU Fysik
  • Qdevil ApS