Udvalg

Quantum Technologies (S-874)

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor har de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC nedsat en fokusgruppe, som skal placere og holde Europa i førersædet indenfor kvanteteknologi.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Astrid Baekby 1635X489 Neu

Kontakt

Astrid Bækby Knudsen
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: abk@ds.dk
T: 39 96 62 06

Arbejdsområde

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor har de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC nedsat en fokusgruppe, som skal placere og holde Europa i førersædet indenfor kvanteteknologi.

Den første opgave på programmet er at udarbejde et roadmap og herunder at kortlægge eksisterende standardiserings initiativer samt at definere behov og muligheder for at udnytte og kommercialisere kvanteteknologier i industrien. Temaerne bliver i første omgang kvante "Communication, Computing, Simulation and Sensing & Metrology”.

For at sikre danske interessenters indflydelse i den europæiske gruppe har Dansk Standard etableret et dansk standardiseringsudvalg, som skal sikre danske fingeraftryk og interessevaretagelse i den europæiske gruppe.

Udvalget følger også udviklingen af standarder på internationalt niveau inden for kvanteteknologi og -computere. I ISO/IEC JTC 1 er der i Juni 2020 etableret en helt ny arbejdsgruppe (WG 14) som skal udarbejde en international standard, der skal sikre en fælles forståelse af termer og definitioner inden for kvanteteknologi og -computere.

I samspil med indflydelsen på international og europæisk standardisering vil du som medlem også drage nytte af netværket blandt de danske medlemmer.

Udvalget er åbent for alle med interesse for Quantum Technologies, ønsker du at høre mere om det danske udvalg er du velkommen til at kontakte den ansvarlige konsulent – se information øverst til højre.

Links:

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Medlemmer af udvalget

  • Dansk Fundamental Metrologi A/S
  • DTU Fysik
  • Qdevil ApS