Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

07. maj 2020

Europa vil være førende indenfor kvanteteknologi

En ny kvanterevolution er på vej i hele verden, og Europa ønsker at stå i spidsen for den. Derfor er der nedsat en europæisk standardiseringsgruppe, som skal placere og holde Europa i førersædet for kvanteteknologi.

For at sikre danske interessenters indflydelse i den europæiske gruppe etablerer Dansk Standard et dansk standardiseringsudvalg, som skal sikre danske fingeraftryk og interessevaretagelse i den europæiske gruppe.

Formålet med den europæiske gruppe er at sikre udveksling og samarbejde mellem alle relevante europæiske interessenter inden for kvanteteknologi (Quantum Technologies), herunder at kortlægge eksisterende initiativer samt at definere behov og muligheder for at udnytte og kommercialisere kvanteteknologier i industrien.

Læs mere om kvanteteknologi

Ønsker du at høre mere om det danske udvalg eller den europæiske gruppe, er du velkommen til at kontakte Astrid Bækby Knudsen, konsulent i Dansk Standard, abk@ds.dk eller tlf.: 3996 6206.

 

Kontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54

Se også

Danmark har stået i spidsen for ny europæisk vision for kunstig intelligens

03. februar 2020

Danmark har stået i spidsen for ny europæisk vision for kunstig intelligens

Danmark har været pennefører på en ny fælles europæisk vision for kunstig intelligens, der skal danne rammen for det fremtidige standardiseringsarbejde på området. Visionen skal være med til at sikre, at vi kan bruge teknologien trygt både i Danma...

Cyberangreb er en af de største trusler mod danske virksomheder

03. marts 2020

Cyberangreb er en af de største trusler mod danske virksomheder

Cyberangreb kan ramme alle, store som små, og kan have voldsomme konsekvenser for forretningen. Men det kan virke som en uoverskuelig opgave at få styr på cyber- og informationssikkerheden - især for mindre virksomheder. Standarden ISO/IEC 27001 e...

Forbered virksomheden på det uventede

27. april 2020

Forbered virksomheden på det uventede

Alle virksomheder og organisationer står over for en vis mængde usikkerhed og deraf følgende risici. Med indførelse af risiko- og robusthedsledelse kan virksomheden lettere styre igennem en eventuel krise og stadig opnå de mål, som virksomheden ha...