Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal forholde sig til. Spørgsmålet er, hvordan kravene kan forenes.

Det skal standarder hjælpe virksomhederne med, og derfor har Dansk Standard netop oprettet et strategisk netværk, der skal være med til at sikre balancen mellem patientsikkerhed og bæredygtighed.

Det engelske sundhedsvæsen skal være CO2-neutralt i 2045. Danske hospitaler vil reducere deres klimaaftryk med 75 % inden 2030.

Allerede nu mærker branchen presset: Offentlige udbud stiller stadigt større krav til bæredygtighedsrapportering. En kortlægning, foretaget af Green Innovation Group, viser, at der p.t. findes så mange som 661 forskellige bæredygtighedskriterier i Europa. I Norge indtræder der 30% vægt på bæredygtighed i de offentlige udbud per 1. januar 2024, og i Danmark vokser de regionale teams for grønne indkøb hurtigt.

- Tvungen transparens omkring bæredygtighed er ved at blive et forretningsvilkår i medico-sektoren, og det vil slå kraftigt igennem i de kommende år, siger Nicklas Christian Funk, Senior Sustainability Specialist i Ambu, og fortsætter:

- Transparens er vigtigt! Så nu handler det om at integrere de nye krav til bæredygtighed med de krav til patientsikkerhed og kvalitet, der i forvejen er i vores sektor. Her er jeg overbevist om, at standarder vil gøre den opgave utrolig meget lettere.

Nicklas Christian Funk deltager allerede i en række arbejdsgrupper på området, hvor fremtidens standarder bliver udformet både nationalt og internationalt, men han er også en del af et nyt strategisk netværk på området, der netop er etableret af Dansk Standard, og som sætter yderligere fokus på bæredygtighed.

- Der er et godstog af bæredygtighedslovgivning på vej fra EU. Standarder kan bygge bro mellem disse krav og den måde, industrien i forvejen arbejder på. Standarderne kan skabe nogle effektive rammer for arbejdet med bæredygtighed i udvikling og kommunikation, men til- passet industriens styrker, så vi bruger færrest mulige ressourcer på bureaukrati og flest mulige ressourcer på at udvikle bæredygtige løsninger, fortæller Nicklas Christian Funk.

Nyt strategisk netværk for alle

Dansk Standards initiativ til etableringen af et nyt strategisk netværk for life science om bæredygtighed og standardisering blev præsenteret ved et møde for sektoren fredag 10. november.

Ordstyrer på mødet var Frederik van Deurs. Han er direktør i konsulenthuset Green Innovation Group, der rådgiver farma- og medtechvirksomheder i, hvordan de kan bidrage til at dekarbonisere sundhedssektoren. Ifølge Frederik van Deurs er de nordiske lande og England foran på området sammenlignet med resten af verden. At man nu sætter sig for bordenden i arbejdet med etableringen af standarder for bæredygtighed sikrer, at det forspring vil fortsætte en tid endnu

Standarder bliver nøglen til at opretholde patientsikkerhed og bæredygtighed

Men vi har en tendens til at undervurdere, hvor hurtigt resten af verden følger efter, mener han.

- Jeg tror, at der i de kommende år vil ske to ting: Norden vil fortsætte med at udvikle sig hurtigt, men resten af EU vil begynde at indhente os. Afstanden til de nærmeste og største vil blive mindre. Samtidig vil vi se nogle meget store globale spillere fuldstændig elimineret fra det danske marked, fordi de ikke kan leve op til vores krav inden for bæredygtighed, siger Frederik van Deurs.

- Men, understreger han, der er hårdt brug for at få ryddet op i bæredygtigheds-junglen. Her vil standarder være en stor hjælp. De vil kunne fungere som en oversættelse af lovgivningen og skabe mere transparens på området.

Det nye netværk skal bidrage til at finde den rigtige balance mellem patientsikkerhed, effektivitet og bæredygtighed, uden at det går ud over industriens konkurrencedygtighed.

Vil du være med?

Dansk Standard inviterer farma- og med- tech-sektoren til at deltage i arbejdet med at formulere standarder for bæredygtighed, bl.a. til udregningen af klimaaftryk, udviklingen af bæredygtigt medicinsk udstyr og genanvendelse af plastemballage.

Kim Michael Christiansen
Kim Michael Christiansen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: kmc@ds.dk
T: 39 96 61 64

Se også

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

28. september 2023

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

Danmark skal som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for fremtidens europæiske og internationale standarder og dermed sikre, at den danske styrkeposition fastholdes. Det slår regeringen fast i Danmarks...

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

10. maj 2022

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

Danske virksomheder er generelt langt fremme inden for life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med til at forme fremtidens markedskrav med deres viden og erfaring.