Udvalg inden for medtech

I udvalgende inden for dette område har du mulighed for at præge standarder inden for sundhedsinformatik/medtech. Udvalgene arbejder bl.a. med standardisering inden for områder relateret til systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed m.m.

ETSI WG'er (S-804)

STQ - Speech at multimedia Transmission Quality

Medicinsk udstyr - Ledelse og kvalitet (S-257)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder på området for ikke-aktivt medicinsk udstyr.

Elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse (S-562)

Udvalget beskæftiger sig med standarder inden for elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse.

Bioforligelighed og klinisk dokumentation

Udvalget udvikler standarder inden for biologisk og klinisk evaluering og afprøvning af medicinsk udstyr.

Sundhedsinformatik (S-273)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for sundhedsinformatik.

HL7 Denmark (S-821)

Den danske affiliate af HL7-International følger arbejdet med udviklingen af internationale HL7-standarder inden for sundhedsinformatik.