Udvalg

HL7 Denmark (S-821)

Den danske affiliate af HL7-International følger arbejdet med udviklingen af internationale HL7-standarder inden for sundhedsinformatik. HL7-Denmark har fokus på profilering -og anvendelse af standarder i nationalt regi. HL7-Denmark arbejde frem mod en fælles definition af etiske regler og rammer, samt hvordan vi kan bruge standarderne.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Sofia
Næste møde
08 jun

Kontakt

Sofia Vork Stokholm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: svs@ds.dk
T: 39966222

Arbejdsområde

I regi af HL7 Denmark præger man udviklingen af internationale standarder fra HL7, og holdes opdateret med den nyeste viden i feltet ved at deltage på møderne og i samarbejdet med diskussioner og erfaringsudveksling.

Health Level Seven International, http://www.hl7.org/, er en international nonprofitorganisation, der udarbejder datastandarder inden for sundhedsinformatik. Standarderne adopteres af bl.a. ISO, som Dansk Standard også er medlem af. HL7 udvikler standarder med henblik på at opnå teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet inden for sundhedsområdet.

Standarderne understøtter klinisk praksis og administration samt levering og evaluering af sundhedsydelser etc. HL7-International har over 2.000 medlemmer fra ca. 500 virksomheder, som tilsammen repræsenterer mere end 90 % af de informationssystemer, der betjener sundhedsorganisationer på verdensplan.

Den danske affiliate holder sig løbende orienteret om, hvad der sker i HL7-International og deltager i internationale Webinars og arbejdsgrupper. Ved afstemninger koordineres den danske holdning i affiliaten. 

HL7 Denmark er også aktive på LinkedIn, hvor vi løbende poster i gruppen ’HL7 Denmark & IHE Denmark’.

Arbejdsgrupper

HL7-Denmark driver løbende ad hoc arbejdsgrupper inden for forskellige faglige arbejdsemner, som har relevans for det danske marked. Aktuelt har HL7 Denmark oprettet en FHIR gruppe, hvor det er muligt at deltage som ikke medlem af affiliaten.

Formålet med arbejdsgrupperne er at drive en målrettet udvikling, hvori HL7 Denmark og arbejdsgruppedeltagere er i løbende dialog om implementering af standarder, markedsorientering og behov i relation til fremtidige standarders udvikling.

Som medlem af en arbejdsgruppe har man ikke adgang til affiliate møder, ligesom man ikke kan deltage i afstemningsdialog og -processer.

Målgruppe

I HL7-Denmark deltager fageksperter, der har interesse for HL7 sundhedsinformatikstandarder og/eller arbejder med udvikling, implementering og drift af sundheds-it fx som producent eller leverandør af it og teknisk service, som indkøber eller som leder eller medarbejder i sundhedsvæsenet.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Det er spændende at være med til, at ændre den gængse opfattelse af standarder til en mere innovativ forståelse hvor agilitet er naturligt.

Lars Simesen, it-arkitekt Region Midtjylland

Deltagere

 • Alexandra Instituttet A/S
 • Capgemini Danmark A/S
 • Cross Sector Consulting
 • DXC Technology Scandihealth A/S
 • Epic Copenhagen ApS
 • GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshosp
 • GS1 Denmark
 • KL
 • MedCom
 • Mjølner Informatics A/S
 • NNIT A/S
 • Region Hovedstaden
 • Rosenbeck Informatics ApS
 • Seminte IVS
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • SundIT
 • Systematic A/S
 • Trifork Public A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.