HL7 Denmark (S-821)

Den danske affiliate af HL7-International følger arbejdet med udviklingen af internationale HL7-standarder inden for sundhedsinformatik. HL7-Denmark har fokus på profilering -og anvendelse af standarder i nationalt regi. HL7-Denmark arbejde frem mod en fælles definition af etiske regler og rammer, samt hvordan vi kan bruge standarderne.

Arbejdsområde

I regi af HL7 Denmark præger man udviklingen af internationale standarder fra HL7, og holdes opdateret med den nyeste viden i feltet ved at deltage på møderne og i samarbejdet med diskussioner og erfaringsudveksling.

Health Level Seven International, http://www.hl7.org/, er en international nonprofitorganisation, der udarbejder datastandarder inden for sundhedsinformatik. Standarderne adopteres af bl.a. ISO, som Dansk Standard også er medlem af. HL7 udvikler standarder med henblik på at opnå teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet inden for sundhedsområdet.

Standarderne understøtter klinisk praksis og administration samt levering og evaluering af sundhedsydelser etc. HL7-International har over 2.000 medlemmer fra ca. 500 virksomheder, som tilsammen repræsenterer mere end 90 % af de informationssystemer, der betjener sundhedsorganisationer på verdensplan.

Den danske affiliate holder sig løbende orienteret om, hvad der sker i HL7-International og deltager i internationale Webinars og arbejdsgrupper. Ved afstemninger koordineres den danske holdning i affiliaten. 

HL7 Denmark er også aktive på LinkedIn, hvor vi løbende poster i gruppen ’HL7 Denmark & IHE Denmark’.

Arbejdsgrupper

HL7-Denmark driver løbende ad hoc arbejdsgrupper inden for forskellige faglige arbejdsemner, som har relevans for det danske marked. Aktuelt har HL7 Denmark oprettet en FHIR gruppe, hvor det er muligt at deltage som ikke medlem af affiliaten.

Formålet med arbejdsgrupperne er at drive en målrettet udvikling, hvori HL7 Denmark og arbejdsgruppedeltagere er i løbende dialog om implementering af standarder, markedsorientering og behov i relation til fremtidige standarders udvikling.

Som medlem af en arbejdsgruppe har man ikke adgang til affiliate møder, ligesom man ikke kan deltage i afstemningsdialog og -processer.

Målgruppe

I HL7-Denmark deltager fageksperter, der har interesse for HL7 sundhedsinformatikstandarder og/eller arbejder med udvikling, implementering og drift af sundheds-it fx som producent eller leverandør af it og teknisk service, som indkøber eller som leder eller medarbejder i sundhedsvæsenet.Pris

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er også forskellige rabatmuligheder, så kontakt den udvalgsansvarlige for at høre nærmere.Deltagere
 • Alexandra Instituttet A/S
 • Capgemini Danmark A/S
 • DXC Technology Scandihealth A/S
 • MedCom
 • NNIT A/S
 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland Regionshuset Århus
 • Rosenbeck Informatics ApS
 • Seminte IVS
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Trifork Public A/S