Udvalg

HL7 Denmark (S-821)

Den danske affiliate af HL7-International følger arbejdet med udviklingen af internationale HL7-standarder inden for sundhedsinformatik. HL7-Denmark har fokus på profilering og anvendelse af standarder i nationalt regi. HL7-Denmark arbejder frem mod en fælles definition af, etiske regler og rammer, samt hvordan vi kan bruge standarderne i en dansk kontekst.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Nina Kjar 1635X489 Neu
Næste møde
27 nov

Kontakt

Nina Kjar
Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: nk@ds.dk
T: 39 96 61 66

Arbejdsområde

I regi af HL7 Denmark præger man udviklingen af internationale standarder fra HL7, og holdes opdateret med den nyeste viden i feltet ved at deltage på møderne og i samarbejdet med diskussioner og erfaringsudveksling.

Den danske affiliate har stort fokus på FHIR og på at få udbredt brugen af HL7-standarderne i Danmark samt sikre at standarderne er tilpasset den danske model, blandt andet ved udarbejdelse af danske FHIR profiler. HL7-DK holder sig løbende orienteret om, hvad der sker i HL7-International og deltager i internationale Webinars og arbejdsgrupper. Ved afstemninger koordineres den danske holdning i affiliaten. 

HL7 Denmark er også aktive på Linkedin, hvor vi løbende poster i gruppen ’HL7 Denmark & IHE Denmark’ 
https://www.linkedin.com/company/hl7dk/ 

At en standard eller profil er HL7 DK-godkendt betyder, at den er anbefalet af medlemmerne i HL7-DK affiliaten.

Som udvikler og/eller indkøber er du fortsat forpligtet til også at forholde dig til gældende lovgivning og nationale retningslinjer, som fx anbefalingerne i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) standardkatalog.

Arbejdsgrupper

HL7-Denmark driver løbende ad hoc arbejdsgrupper inden for forskellige faglige arbejdsemner, som har relevans for det danske marked. Formålet med arbejdsgrupperne er at drive en målrettet udvikling, hvori HL7 Denmark og arbejdsgruppedeltagere er i løbende dialog om implementering af standarder, markedsorientering og behov i relation til fremtidige standarders udvikling.

Du skal være medlem af HL7-DK for at deltage i affiliatens arbejdsgrupper.

Aktuelle HL7-DK arbejdsgrupper:

EDUCATIONAL SIG

Formålet er vidensformidling og erfaringsudveksling som bidrager til organisatoriske, modelleringsmæssige og/eller tekniske kompetenceløft vedr.  anvendelse af HL7 standarder i Danmark.  

 

Arbejdsgruppen står for organisering, indhold og promovering af HL7-DK webinarer. Målet er at afholde mindst tre webinarer årligt, samt løbende at bidrage til andre former for vidensformidling mellem HL7 DK-medlemmer og fra HL7 DK til SundhedsIT Danmark.

 

Deltag gratis på Educational SIG webinare. Du finder alle HL7-webinar på DS kursus og arrangement oversigt her: https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser

FHIR SIG

Arbejder med udvikling af profiler, som kan bruges i en dansk kontekst.

 

Færdige profiler indstilles til HL7-DK for affiliate godkendelse. Godkendte profiler findes her: https://build.fhir.org/ig/hl7dk/dk-core/

 

FHIR gruppen indstiller profiler til HL7-DK.

 

Profilen behandles på et affiliate møde, hvor den kan opnå status som enten godkendt eller afvist.

 

Vurderingen træffes på baggrund af en konsensus beslutning. Opnås konsensus ikke, kan beslutning ske ved afstemning, og profilen anerkendes som ’bredt anvendelige’.

 

Læs mere om proceduren for godkendelse af en profil og hvad det vil sige at opnå HL7 DK-godkendelse på HL7-DK confluence: https://confluence.hl7.org/display/HD/HL7+Denmark+HomeMålgruppe

I HL7-Denmark deltager fageksperter, der har interesse for HL7 sundhedsinformatikstandarder og/eller arbejder med udvikling, implementering og drift af sundheds-it fx som producent eller leverandør af it og teknisk service, som indkøber eller som leder eller medarbejder i sundhedsvæsenet.

Om HL7

Health Level Seven International http://www.hl7.org/ er en international nonprofitorganisation, der udarbejder datastandarder inden for sundhedsinformatik. Standarderne adopteres af bl.a. CEN og ISO, som Dansk Standard også er medlem af, størstedelen af de processer foregår i udvalget forsundhedsinformatik. HL7 udvikler standarder med henblik på at opnå teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet inden for sundhedsområdet.

Standarderne understøtter klinisk praksis og administration samt levering og evaluering af sundhedsydelser etc. HL7-International har over 2.000 medlemmer fra ca. 500 virksomheder, som tilsammen repræsenterer mere end 90 % af de informationssystemer, der betjener sundhedsorganisationer på verdensplan.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Afhænger af din arbejdsplads størrelse og medlemsbehov, Affiliaten giver 50% rabat til universiteter og SMV, så kontakt den udvalgsansvarlige for at høre nærmere.

 

 

 

Det siger medlemmerne.

Det er spændende at være med til, at ændre den gængse opfattelse af standarder til en mere innovativ forståelse hvor agilitet er naturligt.

Lars Simesen, it-arkitekt Region Midtjylland

Deltagere

 • Alexandra Instituttet A/S
 • Capgemini Danmark A/S
 • Center For IT og Medicoteknologi
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Dedalus Healthcare Denmark ApS
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Epic Copenhagen ApS
 • GS1 Denmark
 • KL
 • Lakeside A/S
 • MedCom
 • Omda A/S
 • PLSP A/S
 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Rosenbeck Informatics ApS
 • Seminte IVS
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • SundIT
 • Systematic A/S
 • Trifork Public A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.