Sundhedsinformatik (SUSI) (S-273)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for sundhedsinformatik.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for sundhedsinformatik. Udvalget arbejder primært med systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed og digital billedtransmission.

Dette standardiseringsarbejde er vigtigt, idet standarderne er en grundlæggende forudsætning for at nå de nationale målsætninger omkring leverandøruafhængighed og systemintegration.

Udvalget følger aktivt det europæiske standardiseringsarbejde i CEN/TC 251 Health informatics såvel som i det internationale standardiseringsarbejde iISO/TC 215 Health informatics for at opnå indflydelse på og videnhjemtagning gennem de færdige standarder og regler.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Leverandører af sundhedsinformatik, systemansvarlige og ansatte inden for det offentlige- og private sundhedsvæsen, systemudviklere og forskere samt slutbrugere af sundhedsvæsenets it-teknologi.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Getinge IT Solutions ApS
  • GS1 Denmark
  • MedCom
  • NNIT A/S
  • Region Hovedstaden
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Aalborg Universitet, Institut for medicin og sundh