Om standarder

Derfor koster standarder penge

Når du køber en standard, betaler du ikke bare for papir og trykning eller udarbejdelsen af pdf-filen, men også for de mange arbejdstimer - typisk over en periode på 3 til 5 år - der ligger forud, før det endelige dokument kan udgives.

Udarbejdelsen af standarder

Selve udarbejdelsen af standarder foregår i knap 600 standardiseringsudvalg og arbejdsgrupper. I udvalgene sidder ca. 3000 eksperter, der bruger tid og kræfter på at udarbejde danske, europæiske og internationale standarder. Dansk Standard er sekretariat for standardiseringsarbejdet i Danmark. 

Hvem betaler for udarbejdelsen af standarder?

Private virksomheder, organisationer og myndigheder betaler i de fleste tilfælde lønnen til eksperterne. Men der er dog betydelige udgifter til standardiseringsarbejdet herudover, fx til betaling af medlemskaber af de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer, til den udstrakte rejseaktivitet til møder, uddannelse af danske eksperter mv.

Pengene hertil kommer dels fra tilskud fra offentlige myndigheder, dels fra salg af standarder og publikationer. Som en selvejende institution er Dansk Standard ikke stillet overfor krav om at skulle generere et overskud. Vi skal derimod med en balanceret økonomi nå det størst mulige aktivitetsniveau med hensyn til nye standarder, oversættelser, dansk påvirkning af de europæiske og internationale aktiviteter mv.

Hvis standarder var gratis hvem skulle så finansiere dem?

Det skulle myndighederne i de enkelte lande eller producenterne selv. Men hverken verdenssamfundet, myndighederne eller producenterne har råd til en 100 % finansiering. Men de anerkender vigtigheden af standarderne som et værktøj til at fjerne tekniske handelshindringer på verdensplan samt i EU for at skabe en fælles platform. Derfor bidrages der med mange millioner euro hvert år fra myndighederne og interesseorganisationer. Hvis vi ikke fik disse bidrag i ISO/IEC og CEN/CENELEC og dermed i Dansk Standard ville standarderne koste mange tusinde kroner mere, og der ville ikke blive udarbejdet bare 10 % af den mængde, vi har i dag.

Det er dit valg om du vil bruge og købe standarder!

Standarder er i langt de fleste tilfælde frivillige dokumenter. Hvis du vil bruge dem, må du betale for dem. Hvis du ikke vil bruge dem, behøver du ikke at købe dem. Regulativer er lovpligtige, og derfor bruges der mange milliarder skattekroner hvert år til at betale for udarbejdelsen af love og vedligeholde dem. Du betaler også skat, for at alle love og tilhørende dokumenter kan gøres frit tilgængelige. Brugen af standarder er op til dig. Standardens pris er den værdi, den giver dig til hjælp til udvikling og opfyldelse af tekniske krav om sundhed, sikkerhed og miljø.

Du betaler for værdierne

Værdien af standarder er ikke de ord, standarden indeholder eller antallet af sider. Du betaler for den sikkerhed, standarden giver dig med hensyn til opfyldelse af kontrakt- og direktivkrav, det eksportmarked, den åbner for dig, de mange omkostninger, du sparer, fordi eksperterne har givet dig de bedste løsninger, opfyldelse af miljøkrav og forbedringer til miljøet og meget, meget mere.

Derfor er standarder ikke gratis.