DS-publikationstyper og -betegnelser

Alle DS-publikationer indledes med betegnelsen DS, som ofte efterfølges af en eller flere betegnelser samt et nummer, fx DS 432, DS/EN 12846-1, DS/EN IEC 60598-1 osv. Herunder findes en forklaring af de mest gængse betegnelser.

Se desuden DS-hæfte 17:2018, Introduktion til standardisering, for mere information om publikationstyperne, herunder reglerne for deres udarbejdelse.

A#

Addendum

Tillæg til en europæisk standard fra CEN eller CENELEC. Nummereringen A1, A2 osv. bruges ved tillæg til rene europæiske standarder.

Nummereringen A11, A12 osv. bruges ved europæiske tillæg til internationale standarder, der er implementeret som europæiske standarder.

EKSEMPLER:

 • DS/EN 13094:2020+A1:2022
 • DS/EN IEC 60947-5-2:2020/A11:2022

BEMÆRK:

 • + betyder, at ændringer er indarbejdet i standarden.
 • / betyder, at tillægget foreligger som selvstændig publikation.

AC

Amending Corrigendum

Rettelsesblad til europæiske standarder fra CEN eller CENELEC.

AMD #

Amendment

Tillæg til international standard fra IEC og ISO.

Bilag

Bilag

Dansk bilag til DS-publikation, fx DS 3090 Bilag 1:2014.

Bil.

Bilag

Dansk bilag til DS-publikation. Nogle bilag foreligger kun i elektronisk form, fx DS/EN ISO 15223-1 Bil. 1:2021, der indeholder standardens piktogrammer i elektronisk format.

COR

Corrigendum

Rettelse til international standard – ofte brugt af IEC.

Corr.

Corrigendum

Tidligere anvendt betegnelse for indføjelse af rettelser fra internationale standarder i europæiske standarder fra CENELEC.

CWA

CEN Workshop Agreement

En CWA afspejler konsensus mellem deltagerne i en workshop, der er ansvarlig for indholdet. Den udvikles på europæisk plan under ledelse af den europæiske standardiseringsorganisation, CEN.

En CWA har ikke status som en europæisk standard og skal ikke vedtages som et nationalt dokument. En CWA må ikke modsige europæiske standarder. Hvis der udgives en europæisk standard, der er i konflikt med en eksisterende CWA, skal sidstnævnte trækkes tilbage.

EKSEMPEL:

 • DS/CWA 17953:2022-       

DS

-

DS-publikation udgivet som dansk standard.

Enten nationalt udarbejdet standard eller implementering af global eller regional standard eller andre nationale standarder fra: ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, INSTA, BS.

DS-hæfte

 

En introduktion til et emne.

DS-håndbog

 

Kan være en samling af standarder, en indgående vejledning til et emne eller en kombination af disse.

DS/INF

DS-information

Publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx Teknisk Rapport, PAS, CWA.

EN

-

Europæisk standard fra en af følgende organisationer eller i samarbejde derimellem

 • CEN
 • CENELEC
 • ETSI

Guide

 

Vejledning, der hjælper med forståelse af standarder eller standardisering. Udgives primært af de internationale standardiseringsorganisationer, CEN, CENELEC, ISO og IEC.

HD

 

Harmoniseringsdokument. I de europæiske tekniske forskrifter er der, ud over de europæiske standarder [EN], som ifølge CENELEC-reglerne skal implementeres uændret i de nationale standarder, også såkaldte harmoniseringsdokumenter [HD], hvor nationale tillæg er tilladt. De europæiske landes standarder baseret på det samme harmoniseringsdokument behøver derfor ikke nødvendigvis at være identiske med hensyn til indhold.

INSTA

Internordisk standard

Fællesnordisk standard implementeret af mindst to nordiske lande.

EKSEMPEL:

 • DS/INSTA 2072-1:2021

IWA

International Workshop Agreement

En International Workshop Agreement er et dokument udviklet uden for det normale standardiseringssystem for at gøre det muligt for markedsaktører at forhandle i et åbent miljø. IWA'er udvikles primært af ISO. Internationale workshopaftaler understøttes typisk administrativt af et standardiseringsorgan. Den offentliggjorte aftale indeholder en angivelse af de deltagende organisationer, der er involveret i dens udvikling. En IWA har en maksimal levetid på seks år, hvorefter den enten kan omdannes til en anden type publikation eller automatisk trækkes tilbage.

NA

 

Nationalt Anneks. Denne type dokument angiver nationale afvigelser fra en europæisk standard, fx DS/EN 1990 DK NA:2013.

PAS

Publicly Available Specification

Offentligt Tilgængelig Specifikation.

EKSEMPLER

 • DS/PAS

Ret.#

 

Rettelse udgivet af Dansk Standard.

Det kan dreje sig om rettelser af rene danske standarder, fx DS 13000:2007/Ret.1:2021, rettelser til den danske oversættelse af standarder, eller det kan være en supplerende DS-publikation, som retter fejl påført den engelske tekst under den første DS-udgivelse af publikationen, fx DS/EN 1563:2018/Ret.1:2021

Till.#

 

Tillæg til rene danske standarder, fx DS 3000:2021/Till.1:2021.

TR

Technical Report

En Teknisk Rapport kan være udarbejdet internationalt, europæisk eller nationalt eller som kombination heraf.

EKSEMPLER:

 • CEN/TR
 • CLC/TR
 • ISO/TR
 • IEC/TR

TS

Technical Specification

En Teknisk Specifikation kan være udarbejdet internationalt eller europæisk eller som kombination heraf.

EKSEMPLER:

 • DS/CEN/TS 17553:2022
 • DS/ISO/TS 21357:2022
Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140