360° måling af ledelsessystem

Med en 360°-måling opnår din virksomhed konkret viden om, hvor jeres ledelsessystem kan udvikles og forbedres.

Med en 360°-måling opnår din virksomhed:

  • Konkret viden om, hvor ledelsessystemet kan udvikles og forbedres 
  • Kendskab til, hvordan vigtige interessenter i og uden for virksomheden ser på ledelsessystemets effektivitet og værdi
  • At opsætte klare mål og fokus for arbejdet med ledelsessystemet 
  • At dokumentere effekten af arbejdet med ledelsessystemet. 
Kontakt

Susan Redder Bruun
Susan Redder Bruun Chefkonsulent | Chief Consultant
Public Affairs, Fondssekretariat & Compliance
E: srb@ds.dk
T: 39 96 62 15

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med? 

Vi har udviklet et elektronisk spørgeskema, der måler effektiviteten og værdien af dit ledelsessystem inden for fx miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, energi, sundhed. Spørgeskemaet indeholder ca. 30 spørgsmål indenfor de 10 områder, som er de vigtigste for et ledelsessystems effektivitet og forretningsværdi. I vælger selv hvilke interne og eksterne målgrupper, vi sender spørgeskemaet til. 

Vi analyserer de indkomne svar og præsenterer derefter resultatet af jeres virksomheds 360°-måling i form af overskuelige grafiske figurer, der er lette at forstå og kommunikere, så det bliver tydeligt, hvor jeres ledelsessystem kan udvikles og forbedres.