Digitalt Vækstpanel anbefaler øget fokus på standarder

09 maj 2017

Digitalt Vækstpanel peger i deres anbefalinger til regeringen på standarder som et af redskaberne til at styrke digitalisering og ny teknologi i danske virksomheder

Digitalt Vækstpanel har i dag leveret anbefalinger til regeringen til, hvordan dansk erhvervsliv bedst udnytter potentialerne i digitalisering og ny teknologi. Blandt anbefalingerne er udvikling og fornyelse af internationale standarder på det digitale område.

Digitalt Vækstpanels fokus på at skabe gode rammer for et digitalt løft af særligt smv’er er en dagsorden, vi i Dansk Standard fuldt ud støtter og følger. Derfor er det også positivt, at vækstpanelet har anbefalet en målrettet indsats for at skabe et klart dansk aftryk på udvikling og fornyelse af internationale standarder på det digitale område, hvor der er danske styrkepositioner. Det er et vigtigt budskab.

Anne Hasløv
Administrerende direktør
Dansk Standard

Dansk Standard arbejder allerede i dag på mange andre fronter for at sikre, at danske virksomheder er med til at udvikle fremtidens digitale standarder og dermed sætte fremtidens markedskrav. Det gælder fx inden for Internet of Things, hvor Dansk Standard bl.a. har nedsat et Forum for IoT, hvor danske virksomheder kan blive opdaterede på seneste nyt om standarder på området samt diskutere muligheder og barrierer for digitaliseringen.

- I Dansk Standard hjælper vi danske virksomheder og organisationer med at få indflydelse på morgendagens internationale standarder, så de tager udgangspunkt i danske behov og danske styrkepositioner. Og vi står klar til at sikre vigtige danske fingeraftryk på fremtidens digitale standarder, understreger Anne Hasløv.

Danmark er et af de mest digitale lande i verden, og den position kan udnyttes til øget eksport og vækst internationalt. Men samtidig betyder digitaliseringen også helt nye udfordringer og risici.

- I takt med at flere og flere data digitaliseres og udveksles på kryds og tværs, stiger risikoen for hackerangreb og IT kriminalitet. Informationssikkerhed er derfor en forudsætning, hvis danske virksomheder skal kunne udnytte potentialerne i digitaliseringen fuldt ud. I den forbindelse har standarder allerede vist sig nyttige. Jeg er derfor også glad for, at Digitalt Vækstpanel netop anbefaler en øget indsats inden for standardisering som et redskab til at øge danske virksomheders informationssikkerhed, siger Anne Hasløv.

Særligt standarderne for informationssikkerhed, ISO/IEC 27000-serien, har vist sig anvendelige for mange virksomheder som et værktøj til at beskytte data og styrke forretningen.

http://em.dk/digipanel