International pris til fire danske elektrotekniske eksperter 2013

29 november 2013

Fire danske eksperter har netop fået overrakt den internationale pris ” IEC 1906 Award 2013” for deres vigtige indsats i det internationale elektrotekniske standardiseringsarbejde.

En indsats, der er af fundamental vigtighed for branchen og i sidste ende får stor betydning for de verdensomspændende standarder og retningslinjer, der kommer til at gælde på området.

- Vi er utroligt stolte over, at fire danske eksperter har fået denne internationale anerkendelse for deres store og vigtige arbejde. Når danske eksperter sidder med ved bordet, hvor internationale standarder bliver til, sikrer vi, at den fremmeste danske viden og erfaring bliver brugt aktivt, og at Danmark får sat vigtige fingeraftryk på udformningen af nye internationale standarder. Og dermed styrker vi både innovations- og eksportmuligheder for danske virksomheder og skaber tryghed og sikkerhed for danske forbrugere og virksomheder, fortæller Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Fra dansk side deltager en lang række eksperter fra bl.a. virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder aktivt i det internationale standardiseringsarbejde. Her er de med til at sikre, at morgendagens standarder afspejler nyeste viden og best practise og både varetager danske virksomheders interesser til gavn for dansk eksport og produktudvikling og bredere danske samfundsinteresser fx i forhold til sundhed, forbrugersikkerhed, kvalitet, klima og miljø. 

De fire danske vindere af den internationale pris er: Troels Stybe Sørensen, Senior Manager i Dong Energy Wind Power, Flemming Brinch Nielsen, Product Manager i Schneider-Electric, Preben Holm, senior ingeniør i Danfoss Power Electronic og Bo Søndergaard, Senior Konsulent i Grontmij. De har hver især gjort en særlig indsats for det internationale standardiseringsarbejde og modtager prisen som anerkendelse heraf.

Du kan læse mere om de fire vindere her.