Information og dokumentation (S-024)

Biblioteker og informationsvirksomheder anvender internationale standarder til udveksling af information og dokumentation.

Arbejdsområde

Der er en lang tradition for at udarbejde internationale standarder til biblioteker og informationsvirksomheder.

Danmark deltager aktivt i dette arbejde i ISO/TC 46, Information and documentation.

Standarderne relaterer sig til eksempelvis biblioteker, dokumentations- og informationscentre, arkiver og museumsdokumentation.

Standarderne berører mange områder, eksempelvis
 • ISO 690 Bibliografiske referencer
 • ISO 832 Bibliografiske termer
 • ISO 2789 Internationale biblioteksstatistikker
 • ISO 3166 Landekoder
 • ISO 15836 Dublin Core-metadataelementsættet
 • ISO 20775 Skema til beholdningsoplysninger på biblioteker
 • ISO 26324 Digital object identifier system (DOI)
 • ISO 27729 International standard name identifier (ISNI)
 • ISO 28500 WARC-filformat
 • ISO 28118 Resultatindikatorer for nationalbiblioteker

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 46, Information and documentation, hvor det internationale standardiseringsarbejde foregår.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
Deltagere
 • CBS Bibliotek
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk BiblioteksCenter A/S
 • Danskernes Digitale Bibliotek
 • DBC Medier A/S
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Finn Slente
 • Kombit A/S
 • Randers Bibliotek
 • Rigspolitiet
 • Skanderborg Bibliotek
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Tårnby Kommune Hovedbibliotek
 • Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation