Udvalg

Information og dokumentation (S-024)

Biblioteker og informationsvirksomheder anvender internationale standarder til udveksling af information og dokumentation.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lone Skjerning 1635X489 Neu
Næste møde
25 apr

Kontakt

Lone Skjerning
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Arbejdsområde

Der er en lang tradition for at udarbejde internationale standarder til biblioteker og informationsvirksomheder.

Danmark deltager aktivt i dette arbejde i ISO/TC 46, Information and documentation.

Standarderne relaterer sig til eksempelvis biblioteker, dokumentations- og informationscentre, arkiver og museumsdokumentation.

Standarderne berører mange områder, eksempelvis

 • ISO 690 Bibliografiske referencer
 • ISO 832 Bibliografiske termer
 • ISO 2789 Internationale biblioteksstatistikker
 • ISO 3166 Landekoder
 • ISO 15836 Dublin Core-metadataelementsættet
 • ISO 20775 Skema til beholdningsoplysninger på biblioteker
 • ISO 26324 Digital object identifier system (DOI)
 • ISO 27729 International standard name identifier (ISNI)
 • ISO 28500 WARC-filformat
 • ISO 28118 Resultatindikatorer for nationalbiblioteker

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 46, Information and documentation, hvor det internationale standardiseringsarbejde foregår.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

I et samarbejdende biblioteksvæsen, der i vid udstrækning baserer sig på udveksling af data både nationalt og internationalt, er standardisering et must. Som central leverandør af metadata og infrastruktur til det danske biblioteksvæsen, ser DBC det derfor som en central opgave at bidrage til standardiseringsaktiviteter på området.

Hanne Hørl Hansen, bibliografisk konsulent, DBC

Deltagere

 • CBS Bibliotek
 • Danmarks Biblioteksforening
 • DBC DIGITAL A/S
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Finn Slente
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.