Udvalg

Vejmaterialer og vejbygning (S-347)

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde på området inden for vejmaterialer og vejbygning, herunder bituminøse blandinger og tilslag.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Helle Harms 1635X489 Neu

Kontakt

Helle Harms
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Arbejdsområde

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for fastlæggelse af de væsentlige egenskaber for materialer til bygning og vedligeholdelse af veje herunder naturlige og syntetiske tilslag.  Desuden arbejder udvalget med standarder, som beskriver testmetoder til dokumentation af disse væsentlige egenskaber.

Til sikring af dansk indflydelse på den europæiske regulering deltager udvalget aktivt i forskellige arbejdsgrupper i CEN/TC 154 Aggregates , CEN/TC 227 Road materials og CEN/TC 336 Bituminous binders.

Området er reguleret af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, herunder danske Vejregler og den europæiske Byggevareforordning vedrørende CE-mærkning af produkter.

En helt central opgave for udvalget er implementering af CE-produktstandarderne i dansk lovgivning, vedligeholdelse af disse og deres referencestandarder samt tilbagetrækning af overlappende danske standarder og normer.

Gennemførelse af projektorienterede opgaver på området for og finansieret af myndigheder og andre interessenter kan forekomme.

Med udgangspunkt i dansk praksis og erfaringer på området er det udvalgets opgave at påvirke danske og europæiske fora for derigennem at opnå indflydelse på de færdige standarder og regulering.

Formanden for udvalget leder møderne og er ansvarlig for udvalgets generelle arbejde i samarbejde med udvalgets DS sekretær.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne.

Målgruppe

Området henvender sig til styrelser under Transport, Bygge- og Boligministeriet, kommunale vejbestyrelser, rådgivende ingeniører og konsulenter, producenter, entreprenører, notificerede prøvnings- og certificeringsorganer, brancheoplysningsforbund, brancheforeninger, og endvidere til universiteter (FoU og undervisning).

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Det er vigtigt for mig at deltage i standardiseringsarbejdet for dermed at bidrage til, at de kontrolmålinger som anvendes til registrering af vejbelægningers kvalitet og tilstand, er så korrekte som mulig, til gavn for vejbrugerne.

Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet

Deltagere

 • Arkil A/S
 • Asfaltindustrien
 • Colas Danmark A/S
 • Munck Asfalt A/S
 • NCC Industry A/S
 • NCC Industry A/S - Laboratorium
 • NCC Roads A/S
 • Pankas A/S
 • Peab Asfalt A/S
 • Roskilde Sten og Grus ApS
 • Teknologisk Institut
 • Vejdirektoratet