Vejmaterialer og vejbygning (S-347)

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde på området inden for vejmaterialer og vejbygning, herunder bituminøse blandinger og tilslag.

Arbejdsområde

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for fastlæggelse af de væsentlige egenskaber for materialer til bygning og vedligeholdelse af veje herunder naturlige og syntetiske tilslag.  Desuden arbejder udvalget med standarder, som beskriver testmetoder til dokumentation af disse væsentlige egenskaber.

Til sikring af dansk indflydelse på den europæiske regulering deltager udvalget aktivt i forskellige arbejdsgrupper i CEN/TC 154 Aggregates , CEN/TC 227 Road materials og CEN/TC 336 Bituminous binders.

Området er reguleret af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, herunder danske Vejregler og den europæiske Byggevareforordning vedrørende CE-mærkning af produkter.

En helt central opgave for udvalget er implementering af CE-produktstandarderne i dansk lovgivning, vedligeholdelse af disse og deres referencestandarder samt tilbagetrækning af overlappende danske standarder og normer.

Gennemførelse af projektorienterede opgaver på området for og finansieret af myndigheder og andre interessenter kan forekomme.

Med udgangspunkt i dansk praksis og erfaringer på området er det udvalgets opgave at påvirke danske og europæiske fora for derigennem at opnå indflydelse på de færdige standarder og regulering.

Formanden for udvalget leder møderne og er ansvarlig for udvalgets generelle arbejde i samarbejde med udvalgets DS sekretær.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne.

Målgruppe

Området henvender sig til styrelser under Transport, Bygge- og Boligministeriet, kommunale vejbestyrelser, rådgivende ingeniører og konsulenter, producenter, entreprenører, notificerede prøvnings- og certificeringsorganer, brancheoplysningsforbund, brancheforeninger, og endvidere til universiteter (FoU og undervisning).

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Arkil A/S
 • Colas Danmark A/S
 • Emineral A/S
 • Leca Danmark A/S
 • Munck Asfalt A/S
 • NCC Industry A/S
 • NCC Roads A/S
 • Pankas A/S
 • Roskilde Sten og Grus ApS
 • Teknologisk Institut
 • Vejdirektoratet
 • YIT Danmark A/S