Skab værdi og øg konkurrencekraften med energiledelse

09. april 2013

Skab værdi og øg konkurrencekraften med energiledelse

Der er klare gevinster at høste for danske virksomheder, der har fokus på at styre deres energiforbrug. For effektiv energiledelse kan mærkes både på bundlinjen og konkurrencekraften.

- Energiforbruget er et oplagt sted at sætte ind og spare omkostninger. Særligt fordi, udgifterne til energi er store og ikke kan forventes at blive mindre de kommende år. Virksomhedernes evne til at styre deres ressourceforbrug er derfor også et vigtigt konkurrenceparameter, siger Gert Steffensen, rådgivningsdirektør i Dansk Standard, og understreger, at der er et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder her.

Energiledelsesstandarden DS/ISO 50001 er det stærkeste og mest internationalt anerkendte og gennemprøvede redskab til at styre energiforbruget. Erfaringer viser, ifølge Energistyrelsen, at energiledelse giver virksomheder besparelser på 10-15 % af deres samlede energiforbrug.

- Danske virksomheder bruger tilsammen hvert år et trecifret milliardbeløb på energi – der kan altså være rigtigt mange penge at hente for danske virksomheder ved at indføre energiledelse, siger Gert Steffensen og fortsætter:

- Energiledelse handler om, hvordan den enkelte virksomhed konkret maksimerer sin værdiskabelse og konkurrencekraft. Med energiledelse får man et konkret redskab til at sikre kobling mellem energiindsats og forretningsmål, og overblik og beslutninger samles på et strategisk niveau. Det sikrer, at indsatsen prioriteres rigtigt og skaber maksimal værdi for forretningen. Samtidigt spreder man energiinnovationen ud i organisationen, så ledelsen får flere perspektiver på energieffektivisering.

Energieffektivisering skal således ses som et strategisk element i virksomhedens samlede produktivitet og værdiskabelse. Energiledelse kan hjælpe virksomhederne til at ændre perspektivet på energi fra at være et rent spørgsmål om procesoptimering til at blive et spørgsmål om samlet værdi for forretningen.

Den internationale standard for energiledelse, DS/ISO 50001, kan beskrives som en best practice-baseret ”kogebog” for energioptimering. Virksomhedens ledelse sætter selv niveau og fokus for indsatsen.  Ledelsessystemet er oprindeligt udviklet i Danmark, men siden videreudviklet af virksomheder og eksperter fra hele verden. Energiindeks Danmark 2013, der bygger på en undersøgelse blandt landets 1.000 største virksomheder og 98 kommuner viser, at 6 % er certificerede efter den internationale standard for energiledelse, og godt en tredjedel kender til standarden.

Fordelene ved energiledelse:

  • Energiindsatsen forankres på strategisk niveau i ledelsen 
  • Der formuleres konkrete målsætninger for virksomhedens energi- og klimaindsats
  • Man sikrer overblik over energiforbruget og potentialerne for effektivisering
  • Man evaluerer løbende udviklingen i energiforbruget og effekten af igangsatte effektiviseringsprojekter

Læs mere om energiledelse og se videoen fra offentliggørelsen af Energiindeks Danmark, hvor bl.a. Klimaminister Martin Lidegaard deltog, her.

Fakta

- Energiindeks Danmark 2013 bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt de 1.000 største, danske virksomheder og 98 kommuner.

- Indekset er lavet af Mandag Morgen sammen med en kreds af partnere, der tæller Dansk Standard, Grundfos, Schneider Electric, SE Big Blue og Skanska.

Historik

- Den første standard for energiledelse blev udviklet i Danmark.

- Snart blev den danske standard også efterspurgt fra udlandet, og man videreudviklede den til en europæisk standard.

- I dag er standarden optaget i ISO som en global standard på linje med andre ledelsessystemer, såsom standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001.