Nye regler tillader biokulflyveaske og kalkfiller til støbning af beton

30. september 2019

Nye regler tillader biokulflyveaske og kalkfiller til støbning af beton

En ny version af de danske regler for produktion af beton er netop udkommet med annekset DS/EN 206 DK NA:2019. Sammen med den europæiske betonstandard DS/EN 206 er annekset lovpligtigt efter det danske bygningsreglement.

Dansk Standards udvalg for Betonteknologi har netop udgivet en ny version af det nationale anneks DS/EN 206 DK NA. Annekset danner sammen med standarden DS/EN 206 grundlag for den betonproduktion, der anvendes i de fleste betonbyggerier i Danmark. I den nye version er biokulflyveaske og kalkfiller godkendt som tilsætning som alternativ til den traditionelle kulflyveaske.

- Kulflyveaske, der er et restprodukt fra kulkraftværker, er ved at være en mangelvare i Danmark og Europa, i takt med at kraftværkerne bliver ombygget til andre og mere miljøvenlige energityper. Derfor er der behov for alternativer, fortæller Kåre Groes, konsulent i Dansk Standard.

Biokulflyveaske har samme egenskaber som kulflyveaske

Biokulflyveaske er et fint pulver, som opstår ved samtidig forbrænding af fint formalet biomasse og enten kul eller kulflyveaske og er defineret som en type II-tilsætning i henhold til DS/EN 206.

- Som grundlag for godkendelsen i DS/EN 206 DK NA er biokulflyveaske blevet testet og dokumenteret for sin egnethed til fremstilling af beton af Teknologisk Institut som et af de nye tilsætningsmaterialer i beton til brug i Danmark, siger Kåre Groes.

Fordelene ved at tilsætte flyveaske er især forbedring af betonens holdbarhed og styrke, og samtidig erstatter man dele af den CO2-tunge cement med et mere miljøvenligt alternativ, hvilket bliver endnu tydeligere med biokulflyveasken.

Kalkfiller som et andet alternativ

En anden tilsætning, der nu er tilladt, er kalkfiller til beton med op til moderat miljøpåvirkning. Kalkfilleren giver bl.a. mulighed for at optimere betonegenskaberne og forbedre cementens flydeegenskaber og viskositet.

Det danske anneks gælder for al beton, der udstøbes på byggepladser og på elementfabrikker, og er det tillæg, som gør DS/EN 206 brugbar i Danmark. Annekset er med til at sikre efterlevelse af nationale krav, og at betonen kan holde til danske forhold og det danske klima.

Som det fremgår af standarden, vil der være en overgangsperiode mellem den tidligere version, DS/EN 206 DK NA:2018, og den aktuelle, DS/EN 206 DK NA:2019.

 

Kontakt