Udvalg

Implantater (S-160)

Udvalget arbejder med standarder der dækker implantater til kirurgi.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Laerke Hojlund 1635X489 Neu

Kontakt

Lærke Høllund
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Arbejdsområde

Der arbejdes med nye standarder og revidering af ældre standarder inde for implantater anvendt i kirurgien til midlertidig eller permanent brug. Området dækker materialer, aktive implantater, kardiovaskulære implantater og ekstrakorporale systemer, knogle- og led implantater, brystimplantater, neurokirurgiske implantater, osteosyntese og spinale anordninger, vævsudviklede medicinske produkter, brug og udtagning af kirurgiske implantater, implantatbelægninger, absorberbare implantater, vævsmodeller til mekanisk test af implantater og antimikrobielle egenskaber af implantater.

Aktuelt deltager medlemmer fra udvalget aktivt i standardiseringsarbejdet med kardiovaskulære implantater og revideringen af standarden for brystimplantater ISO EN 14607 2018 Non-active surgical implants – Mammary implants – Particular requirements.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Udbytte

Som medlem af udvalget får du en unik mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for implantater, og dermed være med til at sætte rammerne for de fremtidige krav til kvalitet og sikkerhed af implantater. Ved deltagelse får du yderligere et nationalt såvel som internationalt fagligt netværk, samt mulighed for at komme på forkant med markedet indenfor implantater.

Målgruppe

Producenter, klinikere, forskere, forbruger organisationer, myndigheder.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere

  • Herlev Hospital
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Odense Universitetshospital