Bæredygtighed og afgivelsen af farlige stoffer i byggeriet (S-417)

Udvalget arbejder med europæiske og internationale standarder inden for bæredygtigheden af bygnings- og anlægskonstruktioner samt afgivelsen myndighedsregulerede, farlige stoffer fra byggematerialer som er af stor vigtighed for sundt byggeri.

Arbejdsområde

Arbejdsområde

Som medlem vil du få indsigt i initiativer og aktiviteter omkring udvikling af de fælleseuropæiske standarder indenfor området farlige stoffer, som er reguleret af EU regler (TC 351) samt bæredygtighed og cirkulær økonomi (TC 350), som især har EU Kommissionens store bevågenhed.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulig effekt af din indsats har du også mulighed for at deltage aktivt direkte i det europæiske eller internationale arbejde på arbejdsgruppeniveau i:

Målgruppe

Byggevareproducenter, rådgivende ingeniører og arkitekter, bygherrerådgivere, entreprenører, testinstitutter samt offentlige og private bygherrer.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • 2.-0 LCA Consultants ApS
 • Betonelement-Foreningen
 • Danish Waste Solutions ApS
 • Eurofins Product Testing A/S
 • JELD-WEN Danmark A/S
 • Rockwool International A/S
 • Saint-Gobain Denmark A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Troldtekt A/S
 • VELUX A/S