E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter (S-824)

Udvalget arbejder med udvikling af internationale standarder inden for E-cigaretter og E-væsker.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg, får du mulighed for at præge udviklingen af de internationale standarder, der sætter sikkerhedsbestemmelser for e-cigaretter (de mekaniske, termiske, elektriske og kemiske fareaspekter) samt e-væsker (herunder de kemiske stoffer som nikotin, formaldehyd, tungmetaller samt allergener).

Udvalgsarbejdet fokuserer særligt på fælles målemetoder og referencer for kemisk indhold for medlemslandene i forhold til e-cigaretter, e-væsker og tobaksdirektivet. Formålet med standardiseringsarbejdet er at sikre fælles kvalitetskrav og opnå større sikkerhed og tillid til produkterne for brugerne.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Målgruppe

Producenter af E-cigaretter og E-væsker, designere, brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, forskere, NGO’er og myndigheder på området.Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Bmmp ApS
  • British American Tobacco Denmark A/S (BAT)
  • Christian Møller Jakobsen
  • DADAFO
  • Efuma ApS
  • Eurofins Product Testing A/S
  • Force Technology
  • Sikkerhedsstyrelsen