Cirkulær økonomi i tal

Cirkulær økonomi i tal

Der er store fordele at hente, hvis verden omstiller sig fra den traditionelle ”brug og smid væk”-kultur til cirkulær økonomi – eller er der?

 

Grøn omstilling påvirker dansk økonomi

Selv i et land som Danmark, hvor forbrugere og erhvervslivet allerede har godt gang i de grønne tanker, spås cirkulær økonomi at kunne have en stor økonomisk effekt. En analyse fra Ellen McArthur Foundation om cirkulær økonomi i Danmark viser, at en omstilling til cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vil kunne øge BNP med op til 45 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på 0,8-1,4 %. Analysen viser også, at omstillingen vil kunne øge dansk nettoeksport med 3-6 %.

Flere og nye typer danske jobs

Cirkulær økonomi forventes at kunne øge dansk beskæftigelse med mellem 7.000-13.000 nye fuldtidsjobs frem mod 2035. Bag tallene er både en udvikling i antallet af jobs som følge af de økonomiske fordele, som omstillingen kan betyde for samfundsøkonomien, og muligheden for nye muligheder og typer af jobs, såsom genbrug og gen-produktion.

Plus på klimakontoen

En omstilling til cirkulær økonomi vil udover at påvirke dansk økonomi i en fornuftig retning, også give positivt udslag på klimakontoen. Den cirkulære økonomi og det tilhørende fokus på at reducere forbruget af ressourcer vil reducere det danske CO2-fodaftryk med 3-7 % frem mod 2035.

Kilde:
Potential for Denmark as a circular economy (pdf)

Alle temaer på Forkant